Skip to Contents


TRANG CHỦ > Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Nhà phân phối địa phương

DPS VIETNAM TRADING AND DISTRIBUTION PARTS CO.,LTD.

No. 147 Street No. 5, An Phu – An Khanh Residential, Quarter 2, Binh An Ward, Dist 2, HCMC Vietnam
Tel:+84-8-62960711or 62960722 / Fax:+84-8-362810185

NICHIDEN VIETNAM CO.,LTD.

328-330 D3 Street, Van Thanh Bac, 25 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel:+84-8-3512-9975 / Fax:+84-8-3512-9976

OSCO INTERNATIONAL CO., LTD.

Lot 3, Lai xa industrial Zone, Kim Chung, Hoai Duc, Ha noi, Vietnam
Tel:+84-4-3557-6450 / Fax:+84-4-3557-6451


Tìm hiểu về THK MANUFACTURING OF VIETNAM CO.,LTD

THK MANUFACTURING OF VIETNAM CO., LTD.

Lot5,TS9,Tien Son IZ,Tien Du,Bac Ninh,Vietnam
Tel:+84-222-373-4970 / Fax:+84-222-373-4975


Tìm hiểu về giá sản phẩm và thời hạn giao hàng

THK LM SYSTEM Pte. Ltd.

38 Kaki Bukit Place LM Techno Building Singapore 416216
Tel:+65-6884-5500 / Fax:+65-6884-5550
sales@thksg.com