Skip to Contents


TRANG CHỦ > Privacy policy

Handling of Customers' Personal Information

1. THK Personal Information Protection Policy

Ngày lập: 1 tháng 4 năm 2005
Ngày sửa đổi: 1 tháng 4 năm 2017
THK CO., LTD.
CEO Akihiro Teramachi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên giao dịch của chúng tôi với các bên liên quan: hiển nhiên là khách hàng của chúng tôi nằm trong số đó, nhưng còn có các cổ đông và nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và cả cán bộ công nhân viên.

Việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân và sự riêng tư của các bên liên quan có ý nghĩa quan trọng đối với việc có được lòng tin của họ và xây dựng quan hệ tích cực lâu dài.

Để đạt được điều này, chúng tôi định ra phương châm cơ bản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân tại công ty chúng tôi và thực hiện việc quản lý, bảo vệ một cách thích hợp các thông tin cá nhân tuân theo phương phâm này.

1. Cùng với việc tuân thủ các quy định pháp luật, công ty chúng tôi bắt buộc tất cả cán bộ công nhân viên và những người liên quan khác nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, đưa ra các quy tắc nhằm bảo đảm xử lý chính xác, thực thi các quy tắc này một cách chắc chắn và cải tiến liên tục các quy định này.

2. Chúng tôi sẽ xây dựng các hệ thống thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân, có tính đến quy mô và tính chất hoạt động của các bộ phận khác nhau và xử lý việc thu thập, sử dụng, cung cấp (bao gồm cả cung cấp cho các nhà thầu phụ), tiết lộ, sửa đổi, ngừng sử dụng và xóa thông tin cá nhân đúng cách và tuân theo các điều khoản đã quy định.

3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an toàn, bao gồm các biện pháp bảo mật thông tin, nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của thông tin cá nhân và nỗ lực liên tục nhằm ngăn truy cập không được phép hoặc mất, phá hủy, giả mạo, rò rỉ, v.v. thông tin cá nhân.

Kết thúc


2.Our web site Privacy Policy

Last updated on December 18th, 2012

INTRODUCTION/ NOTICE AND ACCEPTANCE OF TERMS OF PRIVACY POLICY

Your use of our web site constitutes your acceptance of the following terms of our web site Privacy Policy, as amended or revised by us. You should therefore review this Privacy Policy regularly to ensure that you are aware of its terms. This Privacy Policy describes the information that we collect through our web site www.thk.com and how we use that information. If you have any questions or comments about this Privacy Policy or how your personal information may be used or affected by your use of our web site, please contact us at ( web@thk.co.jp ) .

THE INFORMATION THAT WE COLLECT

You do not have to provide personal information to use this web site. However, certain services which you may subscribe for through this web site may require you to provide personal information, such as your name, address, email address and other contact information. We use such personal information to respond to your inquiries and to send you newsletters. If you decide at any time that you no longer wish to receive mailings from us, please refer to the paragraph below headed 'Opt Out'. In addition, and as is typical of web sites generally, incidental to your use of this web site, our web server may automatically log certain information such as the name of your internet service provider, the IP address of the computer you are using, the type of browser software and operating system that you use, the date and time you access our web site, the web site address, if any, from which you linked directly to our web site, the web site address, if any, to which you travel from our web site, and other similar traffic-related information. We may also aggregate information relating to your and other visitors' traffic patterns. We use the foregoing information to help us improve our web site and the services that we provide through the web site. We do not use such data in any way to create or maintain a personal profile of you or to collect personal information from you. Generally, we will not disclose information we collect through your use of our web site to third parties. We reserve the right, however, to provide such information to our employees, contractors, agents, and designees to the extent necessary to enable them to perform certain web site-related services (e.g., web hosting or maintenance services) on our behalf. We also reserve the right to disclose such information to any third party if we believe that we are required to do so for any or all of the following reasons: (i) by law; (ii) to comply with legal processes or governmental requests; (iii) to prevent, investigate, detect or prosecute criminal offences or attacks on the technical integrity of the web site or our network; and/or (iv) to protect the rights, property, or safety of THK, the users of the web site, or the public.

USE OF COOKIES

(1) Cookies, bọ web và địa chỉ IP.

Trên trang web của chúng tôi, cookie, bọ web và địa chỉ IP được sử dụng cho các mục đích được liệt kê bên dưới. Người dùng có thể tắt cookie và bọ web của chúng tôi bằng cách tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của họ, nhưng điều này có thể ngăn chặn việc sử dụng một số hoặc tất cả chức năng trên các trang web.

[1] Để xác định và giải quyết các nguyên nhân gây lỗi máy chủ hoặc các vấn đề máy chủ khác

[2] Để cải thiện nội dung trang web và email

[3] Để tùy chỉnh nội dung trang web và email theo người dùng

[4] Đối với các dịch vụ chỉ dành cho thành viên mà ở đó thông tin cá nhân đã được đăng ký, lịch sử duyệt tìm, câu trả lời cho bản câu hỏi, v.v. được dùng cho các mục đích tiếp thị

[5] Để sử dụng thông tin ẩn danh cho số liệu thống kê

(2) Google Analytics

Chúng tôi sử dụng dịch vụ Google Analytics của Google, Inc. ("Google") ở một số trang trên trang web của chúng tôi để hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Sử dụng Google Analytics trên trang web của chúng tôi nghĩa là Google thu thập, lưu hồ sơ và phân tích lịch sử duyệt tìm của khách truy cập vào trang web của chúng tôi dựa trên cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi nhận kết quả phân tích từ Google và sử dụng nó để hiểu cách người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Không có dữ liệu nào về người dùng được thu thập, lưu hồ sơ hoặc phân tích bởi Google Analytics có chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Google quản lý dữ liệu này theo chính sách quyền riêng tư của họ.
Người dùng có thể tắt Google Analytics trong cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt, ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu của họ. Bạn cũng có thể tắt Google Analytics bằng cách tải xuống "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" từ trang tải xuống tiện ích bổ sung cho trình duyệt chặn Google, cài đặt tiện ích bổ sung và cấu hình cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt. Nếu người dùng tắt Google Analytics, họ cũng sẽ tắt Google Analytics trên tất cả các trang web chứ không chỉ trang của chúng tôi, nhưng người dùng có thể bật lại tính năng này vào mọi lúc bằng cách thay đổi cài đặt tiện ích bổ sung của trình duyệt.
Vui lòng truy cập trang web Google Analytics để xem giải thích về Điều khoản dịch vụ Google Analytics và trang web của Google để xem giải thích về Chính sách quyền riêng tư của họ.

Điều khoản dịch vụ Google Analytics:
www.google.com/analytics/terms/vn.html
Chính sách quyền riêng tư của Google:
policies.google.com/privacy?hl=vi
Google Analytics Opt-out Add-on (Tiện ích bổ sung chặn Google Analytics):
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (English)

Lưu ý: "Google Analytics" là nhãn hiệu đã đăng ký của Google.

 

OPT OUT

If you no longer wish to receive materials from us or want your personal information removed from THK's database, please contact us at web@thk.co.jp. Alternatively, when you receive materials from us by e-mail or other communications, you can make use of the "opt out" provision in such communications so that we know that you no longer wish to receive such materials from us.

REVISIONS TO PRIVACY POLICY

The Internet and the benefits it offers are evolving rapidly, as are the ways in which people use the Internet and the laws surrounding such use. THK therefore reserves the right to update and revise this Privacy Policy at any time. You can determine if this Privacy Policy has been revised by referring to the "Last Updated" date at the top of this page, or if you send us an e-mail at web@thk.co.jp .

LINKS TO OTHER SITES

This web site may contain links to other sites. Please be aware that we are not and cannot be responsible for the privacy practices of such other sites and that this Privacy Policy applies solely to the information which we collect through this web site. We encourage you to ensure that you read the privacy statements of all the destination sites which you visit.