Skip to Contents


TRANG CHỦ > THK MANUFACTURING OF VIETNAM CO.,LTD.Lễ khánh thành

THK MANUFACTURING OF VIETNAM CO.,LTD.Lễ khánh thành

Vào ngày 23/11/2010, THK MANUFACTURING OF VIETNAM.(TMV) đã tổ chức lễ khánh thành.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã thu xếp công việc bận rộn, bớt chút thời gian tới dự lễ khánh thành nhà máy TMV.

Lễ khánh thành

Lễ khánh thành