Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty > Nghiên cứu & phát triển

Nghiên cứu & phát triển

Techno Center

 

Trung tâm công nghệ của THK Xu hướng phát triển sản phẩm của THK được hình thành dựa trên lộ trình công nghệ độc đáo của chúng tôi và các dữ liệu quan trọng về nhu cầu của người sử dụng mà chúng tôi thu thập được với vị thế là nhà sản xuất đầu ngành. Chúng tôi phát triển các sản phẩm mới bằng cách tăng tối đa kinh nghiệm tích luỹ được và các bí quyết của những chuyên viên phát triển của mình.
Bộ phận R&D(Nghiên cứu & Phát triển)của THK hoạt động trên nền tảng là Trung tâm công nghệ được thành lập tại Tokyo vào năm 2005 và có cơ sở R&D tại các thành phố Yamanashi,Yamaguchi và Yamagata của Nhật Bản. Tổng cộng, chúng tôi có khoảng 150 nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Bộ phận Kiểm soát phát triển công nghệ đóng vai trò trọng tâm trong việc phát triển sản phẩm và các dự án theo định hướng phát triển hệ thống của chúng tôi đang giúp cho quá trình phát triển sản phẩm nhanh hơn bao giờ hết. Các tổ chức mới như bộ phận Kiểm soát phát triển kinh doanh cũng đã được định hướng để giúp đỡ quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng sang các lĩnh vực mới.
Kể từ năm 2005, trung tâm công nghệ của chúng tôi bắt đầu thực hiện khẩu hiệu "tạo ra những sản phẩm làm lay động lòng người". Dựa trên ý tưởng chính là "khai thác toàn diện", "vi chế tạo" và "giảm bớt độ rung cơ học", chúng tôi sẽ đẩy mạnh quá trình phát triển các sản phẩm thuộc thế hệ sau, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của thị trường trong năm, thậm chí là mười năm tới, kể cả những nhu cầu mà khách hàng chưa nhận ra.
Chúng tôi cũng sẽ phát triển nhóm sản phẩm của mình nhằm thoả mãn những nhu cầu hiện tại của khách hàng. Ngoài ra, trong lúc tiếp tục tinh chỉnh và phát triển hệ thống sản xuất và kinh doanh toàn cầu của mình, chúng tôi sẽ mở rộng hệ thống phát triển sản phẩm ra những địa điểm thích hợp, bao gồm Mỹ, châu Âu và châu Á, để có thể đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn các nhu cầu của khách hàng.