Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông tin về công ty > Chủ tịch/Tổng giám đốc điều hành

Chủ tịch/Tổng giám đốc điều hành

Akihiro Teramachi

 

Hướng tới tăng cao giá trị doanh nghiệp.  

Là một công ty chú trọng đến sự sáng tạo và phát triển, THK đang sử dụng công nghệ riêng có và các ý tưởng độc đáo để đề xuất cho thế giới những cơ chế mới chưa từng có. Chính phương thức tiếp cận mà được hỗ trợ từ việc nghiên cứu và phát triển liên tục, đã hình thành nền tảng hoạt động của THK. Quan điểm của tập đoàn chúng tôi là "cung cấp cho thế giới những sản phẩm đổi mới và tạo ra xu hướng mới nhằm góp phần tạo ra một xã hội thịnh vượng". THK sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đổi mới hiện tại của mình, từ đó đóng góp cho sự phát triển của tất cả các cổ đông.

Với cột mốc tăng tưởng 300 tỷ yên doanh thu hợp nhất đã đặt ra, THK đang mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của mình thông qua hoạt động toàn cầu hóa toàn diện và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới.

Toàn cầu hóa toàn diện đã dẫn đến việc xây dựng các nhà máy và văn phòng tại bốn vùng được chỉ định: Nhật Bản, châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Để duy trì quan điểm rằng địa điểm theo yêu cầu là nơi tốt nhất cho sản xuất, chúng tôi đã nhanh chóng thiết lập các cơ sở sản xuất ở nước ngoài. Chúng tôi cũng đang bổ sung thêm nhiều địa điểm bán hàng. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã cải thiện mạng lưới bán hàng tại các địa điểm như thị trường Trung Quốc, với dự đoán tăng trưởng trong tương lai, cho phép chúng tôi cung cấp nhanh chóng và chính xác những sản phẩm ở bất kỳ nơi nào cần chúng.

Việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới bao gồm việc mở rộng các cơ hội kinh doanh sang những lĩnh vực mới nổi. FAI Division, chuyên làm việc với các bộ phận của ô tô, đang thúc đẩy quá trình phát triển các thiết bị điện tử liên quan đến ô tô. Trong khi đó, các thiết bị cách ly địa chấn ngày càng được công nhận là biện pháp đối phó hiệu quả chống động đất. Thừa nhận sự quan tâm đang tăng lên của công chúng, ACE Division của THK, chuyên làm việc với các thiết bị cách ly địa chấn, đang tích cực hoạt động để gia tăng nhu cầu trong khu vực các nhà ở độc lập. Ngoài ra, IMT Division đang làm việc để mở rộng việc kinh doanh sản phẩm và thiết bị, cũng như kinh doanh thiết bị dẫn động điện tử ở những nơi được dự đoán có sự tăng trưởng thị trường trong tương lai.

Sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, một điều trở nên rõ ràng là sự tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển và đặc biệt là Trung Quốc, sẽ là động lực đẩy trong nền kinh tế thế giới. Tôi tin rằng nhu cầu về máy móc ở những vùng này sẽ tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Đồng thời, vì giờ đây việc giảm lượng CO2 là một yêu cầu cần thiết do những hoạt động nhằm bảo vệ môi trường ngày càng tăng, chúng tôi hy vọng sẽ có sự tiến bộ trong quá trình điện khí hóa trong nhiều lĩnh vực để tăng cường tiết kiệm nhiên liệu. Nhu cầu về máy móc tăng lên tại các nước đang phát triển và tiến bộ trong việc điện khí hóa sẽ mở rộng đáng kể nhu cầu đối với các sản phẩm của chúng ta.

THK sẽ thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa toàn diện và phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới để biến những sự phát triển mới này thành tăng trưởng, đồng thời cố gắng để tăng cường hơn nữa lợi nhuận và nỗ lực gia tăng giá trị của công ty chúng ta.

Akihiro Teramachi
Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành
THK CO., LTD.


Nguyên tắc quản lý

Nguyên tắc quản lý