Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông báo bảo trì trang web Omni THK

Thông báo bảo trì trang web Omni THK

ngày 15 tháng 5 năm 2018


Tạm thời không thể truy cập các trang web THK sau do kế hoạch bảo trì.


Tổng quan

  • Ngày:18:00, ngày 17 tháng 5 (Thứ 5) đến 18:30, ngày 17 tháng 5 (Thứ 5) [GMT+7]
     22:00, ngày 18 tháng 5 (Thứ 6) đến 20:00, ngày 20 tháng 5 (Chủ nhật) [GMT+7]

 

Tác động:

Các chức năng sau sẽ không khả dụng trong ngày/giờ ở trên.

  • - Kiểm tra lịch giao hàng
  • - Báo giá và Đơn đặt hàng
  • - Công cụ tìm sản phẩm tối ưu
  • - Công cụ tính tuổi thọ sản phẩm
  • - Tải xuống dữ liệu CAD

 

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì mọi sự bất tiện và đánh giá cao sự kiên nhẫn của bạn.