Skip to Contents


TRANG CHỦ > MTA VIETNAM2018 [3-6 Tháng bảy 2018] (Ho Chi Minh City, Vietnam)

MTA VIETNAM2018

MTA VIETNAM2018

Triển lãm

MTA VIETNAM2018

Địa điểm

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày

3 - 6 Tháng 7 năm 2018
9:00 - 17:00

Gian hàng số Hall A3
C2-62