Skip to Contents


TRANG CHỦ > Xem lại triển lãm IMTS2016

Xem lại triển lãm IMTS2016

IMTS2016

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ghé thăm IMTS2016.

Chúng tôi đã có nhiều khách thăm tại "IMTS2016", được tổ chức từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9 năm 2016.
Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn vì đã ghé thăm gian trưng bày của THK.

Sách hướng dẫn di động IMTS2016

IMTS2016

Trong suốt buổi triển lãm, theo thông lệ, chúng tôi đã phân phát “Sách hướng dẫn di động IMTS2016”.
Sách hướng dẫn giới thiệu các sản phẩm mới của chúng tôi. Xin hãy xem qua.

*Bạn có thể tải xuống sách hướng dẫn sau khi đăng ký trên trang web hỗ trợ kỹ thuật.