Skip to Contents


TRANG CHỦ > Mẫu LMJK bổ sung của Bạc lót thẳng loại có mặt bích nhẹ

Mẫu LMJK bổ sung của Bạc lót thẳng loại có mặt bích nhẹ

Mẫu LMJK của Bạc lót thẳng loại có mặt bích nhẹ

 

Ngày 23 tháng 12 năm 2014

Mẫu LMJK của Bạc lót thẳng loại có mặt bích nhẹ đã được thêm vào.

Các tính năng

Nhờ việc áp dụng nhựa có bộ bền cao cho phần mặt bích, mẫu LMJK giảm trọng lượng đến 25% và có mức giá hợp lý so với loại mặt bích kim loại trước đây.

 

Những câu hỏi về các sản phẩm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông số kỹ thuật sản phẩm, vui lòng sử dụng hình thức liên hệ.