Skip to Contents


TRANG CHỦ > [ASEAN Customer Support] Thông báo về việc thành lập trung tâm hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam

[ASEAN Customer Support] Thông báo về việc thành lập trung tâm hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam

Ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

THK đang dồn sức vào dịch vụ mới hữu ích cho khách hàng Việt nam.

Chúng tôi thành lập trung tâm hỗ trợ khách hàng bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Nhật, tăng  cường hệ thống hỗ trợ cho tất cả khách hàng. 

 Quý khách có bất kỳ yêu cầu hay cần hỏi thông tin gì xin đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi.

Trung tâm hỗ trợ tiếng Việt