Skip to Contents


TRANG CHỦ > Thông báo thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm [KR/SKR]

Thông báo thay đổi thông số kỹ thuật của sản phẩm [KR/SKR]

Ngày 03 tháng 2 năm 2014

Hiện nay chúng tôi xin thông báo rằng kiểu KR/SKR của THK sẽ thay đổi hệ thống đánh mã số kiểu mới, bắt đầu từ ngày 3 Tháng Hai 2014.

THK sau đó sẽ ngừng sử dụng hệ thống đánh mã số kiểu truyền thống cho các sản phẩm KR/SKR, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Bốn 2014.

Vui lòng lưu ý thay đổi này khi đặt mua sản phẩm KR/SKR.

Vui lòng xem nội dung sau để biết chi tiết:

Bộ khởi động dẫn hướng LM KR/SKR 

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Nhân viên bán hàng THK.