Skip to Contents


Domovská stránka > Ochrana osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov zákazníkov

1. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti THK

Dátum vytvorenia: 1. apríl 2005
Dátum aktualizácie: 1. apríl 2017
THK CO., LTD.
Generálny riaditeľ Akihiro Teramachi

Naše podnikanie je postavené na vzťahoch so zainteresovanými stranami: nielen s našimi zákazníkmi, ale aj s našimi akcionármi a investormi, obchodnými partnermi a zamestnancami.

Správa a ochrana osobných informácií a súkromia zainteresovaných strán je dôležitá pre získanie ich dôvery a budovanie dlhodobých kladných vzťahov.

Prijali sme preto nasledujúce základné usmernenia pre zaobchádzanie s osobnými informáciami a zaväzujeme sa spravovať a chrániť všetky osobné informácie tak, ako je tu uvedené.

1. Zaväzujeme sa dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa zaobchádzania s osobnými informáciami, oboznámiť všetkých zamestnancov a ďalšie zainteresované osoby o dôležitosti ochrany osobných informácií, stanoviť pravidlá na zaistenie správneho zaobchádzania s nimi, bezchybne tieto pravidlá zavádzať a neustále zlepšovať naše postupy.

2. Vytvoríme vhodné systémy na ochranu osobných informácií, pričom zohľadníme rozsah a povahu činností rôznych oddelení. Zhromažďovanie, používanie, poskytovanie (vrátane poskytovania subdodávateľom), zverejňovanie, zmeny, pozastavenie používania a odstránenie osobných informácií budeme vykonávať náležitým spôsobom a v súlade s predpísanými ustanoveniami.

3. Zavedieme bezpečnostné opatrenia na zaistenie integrity a bezpečnosti osobných informácií vrátane opatrení na zabezpečenie informácií. Zároveň budeme vyvíjať neustále úsilie na zabránenie neoprávnenému prístupu k osobným informáciám, ich strate, zničeniu, falšovaniu, úniku atď.

Koniec


2. Zásady ochrany osobných údajov na našej webovej lokalite

Naposledy aktualizované 18.prosince 2012

ÚVOD/OZNÁMENIE A PRIJATIE PODMIENOK ZMLUVY O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používanie našej webovej lokality vyžaduje váš súhlas s nasledujúcimi podmienkami zásad ochrany osobných údajov na našej webovej lokalite, ktoré sme stanovili alebo upravili. Tieto zásady by ste mali pravidelne kontrolovať, aby ste si boli vedomí všetkých skutočností. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisuje informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej lokality www.thk.com, a spôsob ich použitia. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad, spôsobu použitia vašich osobných informácií alebo vplyvu, aký na ne má používanie tejto webovej lokality, obráťte sa na nás na adrese web@thk.co.jp.

ZHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

Používanie tejto webovej lokality nevyžaduje poskytnutie osobných informácií. Niektoré služby, ktoré si môžete predplatiť prostredníctvom tejto webovej lokality, však môžu vyžadovať poskytnutie osobných informácií, ako je napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa a ďalšie kontaktné údaje. Tieto osobné informácie nám umožňujú odpovedať na vaše otázky a posielať vám informačné bulletiny. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že už od nás nechcete dostávať poštu, postupujte podľa odseku s názvom „Odhlásenie“, ktorý je uvedený nižšie. Okrem toho (ako je typické pre všetky webové lokality) môže pri používaní tejto webovej lokality náš webový server automaticky ukladať určité informácie, ako je napríklad názov vášho poskytovateľa internetových služieb, adresa IP vášho počítača, typ vášho prehľadávača a operačného systému, dátum a čas prístupu k našej webovej lokalite, adresa webovej lokality, z ktorej ste boli presmerovaní priamo na našu webovú lokalitu, adresa webovej lokality, na ktorú ste prešli z našej webovej lokality, a ďalšie podobné informácie týkajúce sa návštevy lokality. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa spôsobu, akým vy a ďalší návštevníci používate našu webovú lokalitu. Pomocou získaných informácií vylepšujeme našu webovú lokalitu a služby, ktoré prostredníctvom nej ponúkame. Údaje nepoužívame na vytváranie vášho osobného profilu ani na zhromažďovanie vašich osobných informácií. Informácie zhromaždené pri používaní našej webovej lokality nebudeme poskytovať tretím stranám. Vyhradzujeme si však právo v našom mene poskytnúť tieto informácie našim zamestnávateľom, dodávateľom, agentom a príslušným orgánom v takom rozsahu, aby dané subjekty mohli prevádzkovať služby súvisiace s webovou lokalitou (ako je napríklad hosting webovej lokality alebo technická údržba). Vyhradzujeme si tiež právo poskytnúť tieto informácie akýmkoľvek tretím stranám, ak budeme presvedčení, že na to máme oprávnenie z jedného alebo všetkých nasledujúcich dôvodov: (i) podľa zákona; (ii) s cieľom vyhovenia rozhodnutiam súdu alebo vlády; (iii) s cieľom zabrániť, vyšetriť, odhaliť alebo trestne stíhať priestupky alebo útoky týkajúce sa technickej integrity webovej lokality alebo našej siete alebo (iv) aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti THK, používateľov webovej lokality alebo verejnosti.

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Táto webová lokalita môže obsahovať stránky využívajúce technológiu označovanú ako cookie. Pomocou súborov cookie možno identifikovať počítač používateľa, tieto súbory sa však nebudú používať na identifikáciu používateľov ani na zhromažďovanie ich osobných informácií. Väčšina prehľadávačov umožňuje súbory cookie vypnúť zmenou príslušného nastavenia, v dôsledku čoho sa však môže stať, že nebudete môcť používať všetky alebo niektoré služby ponúkané na tejto webovej lokalite.

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. (ďalej len „spoločnosť Google“) určenú na analyzovanie návštevnosti webových stránok. Na lepšie určovanie spôsobu, akým používatelia využívajú webovú stránku, používa služba Google Analytics súbory „cookies“ – textové súbory, ktoré sa umiestnia do vášho počítača. Informácie o vašom využívaní webovej stránky získané pomocou súboru „cookie“ (vrátane vašej adresy IP, z ktorej sa pred uložením odstráni posledný oktet pomocou metódy „_anonymizeIp()“) sa zašlú spoločnosti Google, ktorá ich uloží v serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie iných služieb spojených s využívaním webovej stránky a siete internet. Spoločnosť Google môže tieto informácie postupovať ďalším stranám, ak sa to požaduje na základe zákona, prípadne ak tieto ďalšie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu adresu IP so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Používanie súborov „cookies“ môžete odmietnuť zvolením príslušných nastavení vo vašom prehľadávači, upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na uvedené účely.

Zo sledovania vašich budúcich aktivít službou Google Analytics sa môžete odhlásiť tak, že prevezmete a nainštalujete prídavný softvér Google Analytics Opt-out Browser Addon pre váš prehľadávač:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ODHLÁSENIE

Ak už od nás nechcete dostávať materiály alebo chcete, aby sme vaše osobné informácie odstránili z databázy spoločnosti THK, obráťte sa na nás na adrese web@thk.co.jp. Ak vám posielame materiály prostredníctvom e-mailu alebo iného spojenia, môžete v daných materiáloch použiť funkciu odhlásenia, aby sme vedeli, že už nechcete naše materiály dostávať.

REVÍZIE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Internet a výhody, ktoré ponúka, sa rýchlo vyvíjajú, rovnako ako spôsoby používania Internetu a zákony, ktoré upravujú takého používanie. Spoločnosť THK si preto vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať a revidovať tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak chcete určiť, či boli tieto zásady ochrany osobných údajov revidované, pozrite si dátum poslednej aktualizácie na začiatku tejto stránky alebo nám pošlite e-mail na adresu web@thk.co.jp.

PREPOJENIA NA INÉ LOKALITY

Táto webová lokalita môže obsahovať prepojenia na iné lokality. Upozorňujeme, že nie sme a nemôžeme byť zodpovední za spôsoby ochrany osobných údajov na takýchto lokalitách a že tieto zásady ochrany osobných údajov sa výhradne vzťahujú na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej webovej lokality. Odporúčame vám čítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov na všetkých cieľových lokalitách, ktoré navštívite.