Skip to Contents


Första sidan > Om denna webbplats

Om webbplatsen

Frågor om dessa termer skall riktas till denna adress .

  1. Copyrighten för alla dokument, fotografier och illustrationer ("innehållet") på denna webbplats tillhör THK CO., LTD och dess företagsgrupp om inte annat anges. Användare är uttryckligen förbjudna att sälja, överföra eller låna innehållet av någon som helst anledning. Dessutom får inte innehållet modifieras, ändras eller revideras på något sätt.
  2. THK ger ingen garanti för att ritningarna i CAD-filer som publiceras på denna webbplats stämmer med de verkliga produkterna. THK förbehåller sig också rätten att ändra innehållet utan att informera användarna i förväg.
  3. All information och allt innehåll som publiceras på denna webbplats, inklusive CAD-filer och alla andra data, publiceras utan någon som helst garanti från THK. THK accepterar inget som helst ansvar för någon förlust eller skada som orsakas antingen direkt eller indirekt av effekterna eller resultatet vid användning av sagda information eller innehåll. Observera också att innehållet på denna webbplats kan ändras och/eller tas bort utan föregående meddelande.
  4. Vi är inte ansvariga för någon annan webbplats som användaren kan nå genom denna. När en användare besöker en annan webbplats måste användaren förstå att denna är helt oberoende från THK och att vi inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen.
  5. Oavsett vilket val, av någon typ, en användare gör för sin egen användning är det användarens eget ansvar att vidta förebyggande åtgärder mot infektion av program med destruktiv karaktäristik, såsom datorvirus, maskar och trojanska hästar.