Skip to Contents


Home > Prywatność

Postępowanie z informacjami personalnymi klientów

1. Zasady ochrony informacji personalnych stosowane przez firmę THK

1 kwietnia 2005 r.
THK Co., Ltd.
Prezes i dyrektor generalny, Akihiro Teramachi

Spełnianie naszych obowiązków prawnych i społecznych dotyczących ochrony informacji personalnych jest niezmiernie ważne w działaniach naszej firmy. W szczególności mamy obowiązek zachowania poufności i zapobiegania dostarczeniu lub ujawnieniu pozyskanych informacji personalnych i prywatnych o naszych akcjonariuszach, członkach zarządu, pracownikach firmy, praktykantach, pracownikach zatrudnionych na kontraktach, pracownikach tymczasowych, pracownikach zewnętrznych wykonawców, klientach lub dostawcach żadnym stronom trzecim wbrew zamierzonemu celowi ich przeznaczenia lub w złej wierze. Aby kontynuować działalność firmy, zachowując zaufanie społeczne, nie możemy pomijać naszej odpowiedzialności za zabezpieczenie i ochronę informacji personalnych.

Nasza firma dobrze zdaje sobie sprawę ze znaczenia odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych informacji personalnych. Aby nasza firma mogła spełnić to, co jest od niej wymagane w związku z obowiązkami społecznymi i prawnymi, musimy odpowiednio przechowywać i zabezpieczać informacje personalne oraz utrzymywać dobry i odpowiedni system zarządzania takimi informacjami wykorzystywanymi w naszej firmie i jej działaniach. Aby to osiągnąć określiliśmy poniższe zasady zachowywania prywatności informacji personalnych, jako fundamentalne zasady zarządzania naszą firmą i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo tych informacji.

1. W celu spełnienia wymagań określonych przez ustawę dotyczącą ochrony informacji personalnych (ustawa nr 57, 2003); wytycznych Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) i Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki; oraz uchwały władz samorządowych Tokio dotyczących ochrony informacji personalnych, firma THK sformułowała własne „Postanowienia dotyczące ochrony informacji personalnych” w uznaniu wagi ochrony prywatności jej pracowników i innych stron. Firma THK ściśle przestrzega tych postanowień, a korekty i ulepszenia są robione na bieżąco.

2. Firma THK ustaliła system administracyjny ochrony informacji personalnych, który bierze pod uwagę charakter i skalę prowadzonej działalności biznesowej przez każdy z jej działów i obsługuje całość tych informacji, wykorzystanie, dostarczanie (w tym w ramach outsourcingu), ujawnianie, poprawianie, zaprzestanie użytkowania i usuwanie informacji personalnych zgodnie z określonymi regułami.

3. Aby zapewnić dokładność i niezawodność informacji personalnych, firma THK wdrożyła środki bezpieczeństwa, które obejmują warunki bezpieczeństwa informacji i zapobiegają próbom niestosownego dostępu do informacji personalnych, jak również ich utraty, zniszczenia, zafałszowania lub przecieku.


2. Zasady prywatności w naszej witrynie internetowej

Ostatnia aktualizacja 18 grudnia 2012 r.

WSTĘP/ UWAGI I AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ ZASAD PRYWATNOŚCI

Korzystanie z naszej witryny internetowej wymaga zaakceptowania postanowień naszych zasad prywatności, z naszymi zmianami i poprawkami. Dlatego zasady te należy regularnie przeglądać, aby upewnić się, czy ma się ich świadomość. W zasadach prywatności podano, jakie informacje są zbierane przez naszą witrynę http://www.thk.com i do czego są one używane. W wypadku pytań lub komentarzy dotyczących tych zasad prywatności lub tego, jak informacje personalne mogą być używane lub wpływać na korzystanie z naszej witryny, należy napisać na adres web@thk.co.jp.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Podawanie informacji personalnych nie jest obowiązkowe, aby móc korzystać z tej witryny. Jednak w przypadku subskrybowania niektórych serwisów tej witryny może być wymagane podanie informacji personalnych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub innych informacji kontaktowych. Używamy tych informacji personalnych, aby odpowiedzieć na zapytania użytkownika lub dostarczać mu biuletyny. Jeśli użytkownik w dowolnym czasie chce zaprzestać otrzymywania wiadomości od nas, stosowne informacje są podane w sekcji „REZYGNACJA”. Ponadto, co jest ogólnie typowe w witrynach internetowych, czasami podczas korzystania użytkownika z tej witryny nasz serwer może automatycznie zapisać pewne informacje, takie jak nazwa dostawcy internetowego, adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, data i czas dostępu do naszej witryny, adres witryny, z której użytkownik połączył się bezpośrednio do naszej witryny (jeśli miało to miejsce), adres witryny, do której użytkownik połączył się bezpośrednio z naszej witryny (jeśli miało to miejsce) i inne podobne informacje związane z ruchem w sieci. Możemy także gromadzić informacje związane z charakterystyką ruchu generowanego przez użytkowników. Takie informacje są używane jako pomoc do ulepszania naszej witryny i serwisów dostarczanych za jej pomocą. Nie używamy tych danych w żaden sposób do tworzenia i utrzymywania personalnego profilu użytkownika lub do zbierania informacji personalnych o nim. Z zasady nie ujawniamy stronom trzecim informacji zbieranych podczas korzystania z naszej witryny przez użytkownika. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostarczania tych informacji naszym pracownikom, wykonawcom, agentom i upoważnionym w zakresie koniecznym do umożliwienia im wykonania pewnych prac związanych z witryną (np. usług hostingu i konserwacji) w naszym imieniu. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania tych informacji stronom trzecim, jeśli sądzimy, że jest to konieczne z któregokolwiek z następujących powodów: (i) przez prawo; (ii) aby być w zgodzie z procesami prawnymi lub wymaganiami rządowymi; (iii) aby zapobiec, zbadać, wykryć lub oskarżyć o kryminalne przestępstwo; i/lub (iv) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy THK, użytkowników tej witryny lub społeczeństwa.

UŻYCIE PLIKÓW COOKIE

Ta witryna internetowa może zawierać strony korzystające z technologii plików cookie. Przy korzystaniu z plików cookie można identyfikować komputer użytkownika, ale nie można identyfikować ani zbierać jego informacji personalnych. Większość przeglądarek pozwala wyłączyć pliki cookie poprzez zmianę preferencji, ale wtedy prawdopodobnie użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych lub wszystkich naszych serwisów oferowanych w tej witrynie.

Ta witryna korzysta z usługi analityki internetowej Google Analytics, dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze, do analizowania sposobów korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej zebrane w plikach cookie (w tym adres IP skrócony przed zapisem o ostatni oktet za pomocą metody „_anonymizeIp()”) zostaną przesłane do firmy Google i zapisane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Firma Google wykorzysta te informacje do oceny sposobów korzystania z witryny, do sporządzenia raportu dla operatorów witryn dotyczącego aktywności oraz do zapewnienia innych usług w zależności od aktywności w witrynie i wykorzystania Internetu. Firma Google może również przesłać te informacje do osób trzecich, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w jej imieniu. Firma Google nie będzie kojarzyć adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w jej posiadaniu. Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie niektóre funkcje witryny internetowej mogą być niedostępne. Korzystanie z tej witryny przez użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie jego danych przez firmę Google do celów określonych powyżej w opisany sposób.

Można wyłączyć dalsze śledzenie w ramach usługi Google Analytics. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

REZYGNACJA

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać naszych materiałów lub chce usunąć swoje dane personalne z bazy danych THK, powinien skontaktować się z nami pod adresem web@thk.co.jp. Ewentualnie, jeśli użytkownik otrzymuje od nas materiały za pośrednictwem e-mail lub innego komunikatora, może skorzystać z opcji „rezygnacji” dostępnej w tych mediach, abyśmy mogli dowiedzieć się, że nie chce już więcej ich otrzymywać.

ZMIANY ZASAD PRYWATNOŚCI

Internet i korzyści jakie on oferuje zmieniają się szybko, a wraz z tym sposoby korzystania z niego przez ludzi i postanowienia prawne z tym związane. Dlatego firma THK zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian zasad prywatności w dowolnym czasie. Użytkownik może stwierdzić, czy te zasady zostały zmienione, sprawdzając datę „ ostatniej aktualizacji” u góry tej strony lub wysłać e-mail pod adres web@thk.co.jp.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn. Należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy i nie możemy być odpowiedzialni za zasady prywatności obowiązujące w tych innych witrynach i że powyższe zasady prywatności odnoszą się wyłącznie do informacji, które zbieramy za pośrednictwem tej, naszej witryny. Zachęcamy użytkowników do czytania zasad prywatności wszystkich docelowych witryn, które odwiedzają.