Skip to Contents


Home > Prywatność

Postępowanie z informacjami personalnymi klientów

1. Zasady ochrony informacji personalnych stosowane przez firmę THK

Utworzony: 1 kwietnia 2005 r.
Zaktualizowany: 1 kwietnia 2017 r.
THK CO., LTD.
Prezes Zarządu Akihiro Teramachi

Nasza firma bazuje na współpracy z interesariuszami: przede wszystkim naszymi klientami, lecz nie tylko — również z naszymi udziałowcami, inwestorami, partnerami biznesowymi i pracownikami.

Zarządzanie danymi osobowymi i ich ochrona oraz prywatność naszych interesariuszy są kluczowe w zdobywaniu ich zaufania i budowaniu długotrwałych i pozytywnych relacji.

W tym celu, gromadząc dane osobowe, kierujemy się podanymi poniżej podstawowymi wytycznymi i będziemy zarządzać posiadanymi informacjami oraz chronić je w opisany tutaj sposób.

1. Będziemy stosować się do wszystkich właściwych przepisów prawa i regulacji dotyczących zarządzania danymi osobowymi, podkreślać wagę ochrony danych osobowych w kontaktach z pracownikami i innymi zainteresowanymi, ustalać zasady w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania danymi, skutecznie wdrażać te zasady i nieustannie udoskonalać nasze procesy.

2. Utworzymy odpowiednie systemy ochrony danych osobowych, uwzględniając format i charakter operacji w różnych działach, będziemy zarządzać gromadzeniem, wykorzystywaniem, udostępnianiem (w tym udostępnianiem podwykonawcom), załączaniem, modyfikowaniem, zawieszaniem wykorzystywania i usuwaniem danych osobowych w odpowiedni sposób i zgodnie z określonymi postanowieniami.

3. Wdrożymy środki bezpieczeństwa, w tym środki zabezpieczania informacji, w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa danych osobowych, a także będziemy podejmować stałe wysiłki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych lub ich utracie, zniszczeniu, sfałszowaniu, wycieknięciu itd.

Koniec


2. Zasady prywatności w naszej witrynie internetowej

Ostatnia aktualizacja 18 grudnia 2012 r.

WSTĘP/ UWAGI I AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ ZASAD PRYWATNOŚCI

Korzystanie z naszej witryny internetowej wymaga zaakceptowania postanowień naszych zasad prywatności, z naszymi zmianami i poprawkami. Dlatego zasady te należy regularnie przeglądać, aby upewnić się, czy ma się ich świadomość. W zasadach prywatności podano, jakie informacje są zbierane przez naszą witrynę www.thk.com i do czego są one używane. W wypadku pytań lub komentarzy dotyczących tych zasad prywatności lub tego, jak informacje personalne mogą być używane lub wpływać na korzystanie z naszej witryny, należy napisać na adres web@thk.co.jp.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY

Podawanie informacji personalnych nie jest obowiązkowe, aby móc korzystać z tej witryny. Jednak w przypadku subskrybowania niektórych serwisów tej witryny może być wymagane podanie informacji personalnych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub innych informacji kontaktowych. Używamy tych informacji personalnych, aby odpowiedzieć na zapytania użytkownika lub dostarczać mu biuletyny. Jeśli użytkownik w dowolnym czasie chce zaprzestać otrzymywania wiadomości od nas, stosowne informacje są podane w sekcji „REZYGNACJA”. Ponadto, co jest ogólnie typowe w witrynach internetowych, czasami podczas korzystania użytkownika z tej witryny nasz serwer może automatycznie zapisać pewne informacje, takie jak nazwa dostawcy internetowego, adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, data i czas dostępu do naszej witryny, adres witryny, z której użytkownik połączył się bezpośrednio do naszej witryny (jeśli miało to miejsce), adres witryny, do której użytkownik połączył się bezpośrednio z naszej witryny (jeśli miało to miejsce) i inne podobne informacje związane z ruchem w sieci. Możemy także gromadzić informacje związane z charakterystyką ruchu generowanego przez użytkowników. Takie informacje są używane jako pomoc do ulepszania naszej witryny i serwisów dostarczanych za jej pomocą. Nie używamy tych danych w żaden sposób do tworzenia i utrzymywania personalnego profilu użytkownika lub do zbierania informacji personalnych o nim. Z zasady nie ujawniamy stronom trzecim informacji zbieranych podczas korzystania z naszej witryny przez użytkownika. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dostarczania tych informacji naszym pracownikom, wykonawcom, agentom i upoważnionym w zakresie koniecznym do umożliwienia im wykonania pewnych prac związanych z witryną (np. usług hostingu i konserwacji) w naszym imieniu. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania tych informacji stronom trzecim, jeśli sądzimy, że jest to konieczne z któregokolwiek z następujących powodów: (i) przez prawo; (ii) aby być w zgodzie z procesami prawnymi lub wymaganiami rządowymi; (iii) aby zapobiec, zbadać, wykryć lub oskarżyć o kryminalne przestępstwo; i/lub (iv) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy THK, użytkowników tej witryny lub społeczeństwa.

UŻYCIE PLIKÓW COOKIE

Ta witryna internetowa może zawierać strony korzystające z technologii plików cookie. Przy korzystaniu z plików cookie można identyfikować komputer użytkownika, ale nie można identyfikować ani zbierać jego informacji personalnych. Większość przeglądarek pozwala wyłączyć pliki cookie poprzez zmianę preferencji, ale wtedy prawdopodobnie użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych lub wszystkich naszych serwisów oferowanych w tej witrynie.

Ta witryna korzysta z usługi analityki internetowej Google Analytics, dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze, do analizowania sposobów korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej zebrane w plikach cookie (w tym adres IP skrócony przed zapisem o ostatni oktet za pomocą metody „_anonymizeIp()”) zostaną przesłane do firmy Google i zapisane na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Firma Google wykorzysta te informacje do oceny sposobów korzystania z witryny, do sporządzenia raportu dla operatorów witryn dotyczącego aktywności oraz do zapewnienia innych usług w zależności od aktywności w witrynie i wykorzystania Internetu. Firma Google może również przesłać te informacje do osób trzecich, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w jej imieniu. Firma Google nie będzie kojarzyć adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w jej posiadaniu. Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie niektóre funkcje witryny internetowej mogą być niedostępne. Korzystanie z tej witryny przez użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie jego danych przez firmę Google do celów określonych powyżej w opisany sposób.

Można wyłączyć dalsze śledzenie w ramach usługi Google Analytics. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

REZYGNACJA

Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać naszych materiałów lub chce usunąć swoje dane personalne z bazy danych THK, powinien skontaktować się z nami pod adresem web@thk.co.jp. Ewentualnie, jeśli użytkownik otrzymuje od nas materiały za pośrednictwem e-mail lub innego komunikatora, może skorzystać z opcji „rezygnacji” dostępnej w tych mediach, abyśmy mogli dowiedzieć się, że nie chce już więcej ich otrzymywać.

ZMIANY ZASAD PRYWATNOŚCI

Internet i korzyści jakie on oferuje zmieniają się szybko, a wraz z tym sposoby korzystania z niego przez ludzi i postanowienia prawne z tym związane. Dlatego firma THK zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian zasad prywatności w dowolnym czasie. Użytkownik może stwierdzić, czy te zasady zostały zmienione, sprawdzając datę „ ostatniej aktualizacji” u góry tej strony lub wysłać e-mail pod adres web@thk.co.jp.

ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Ta witryna może zawierać łącza do innych witryn. Należy pamiętać o tym, że nie jesteśmy i nie możemy być odpowiedzialni za zasady prywatności obowiązujące w tych innych witrynach i że powyższe zasady prywatności odnoszą się wyłącznie do informacji, które zbieramy za pośrednictwem tej, naszej witryny. Zachęcamy użytkowników do czytania zasad prywatności wszystkich docelowych witryn, które odwiedzają.