Skip to Contents


Home > Informacje o tej witrynie

Informacje o tej witrynie

Zapytania dotyczące tych tematów należy kierować pod adres (jęz. angielski).

  1. Prawa autorskie do wszystkich dokumentów, zdjęć i ilustracji („zawartość”) należą do firmy THK CO., LTD i firm z tej grupy, jeśli nie podano inaczej. Użytkownikom kategorycznie zabrania się sprzedawania, przekazywania lub wypożyczania tej zawartości w jakimkolwiek celu. Ponadto zawartość ta nie może być modyfikowana, zmieniana lub poprawiana w jakikolwiek sposób.
  2. Firma THK nie gwarantuje, że rysunki publikowane w plikach CAD w tej witrynie są zgodne z rzeczywistymi produktami. Firma THK zastrzega sobie prawo do modyfikacji tej zawartości bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.
  3. Wszystkie informacje i zawartość publikowane w tej witrynie, w tym pliki CAD i inne dane, są podawane bez jakiejkolwiek gwarancji firmy THK. Firma THK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia rzeczonej informacji lub zawartości. Należy także pamiętać, że zawartość tej witryny może podlegać zmianom i/lub usunięciom bez powiadomienia.
  4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek inne witryny, do których użytkownik może uzyskać dostęp z tej witryny. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do innej witryny, musi pamiętać, że jest ona w pełni niezależna od firmy THK i że nie mamy żadnej kontroli nad jej zawartością.
  5. Niezależnie od tego, jaki wybór i jakiego rodzaju uczyni użytkownik dla własnego użytku, ponosi we własnym zakresie odpowiedzialność za podjęte środki zapobiegawcze przed zainfekowaniem przez programy o destrukcyjnym charakterze, takie jak wirusy komputerowe, robaki i konie trojańskie.