Skip to Contents

Przemys obrabiarkowy

Wszystkie części używane w narzędziach maszynowych są wykonywane przez „maszyny matki”, które same produkują części maszyn. Czy to małe i złożone, czy duże i ciężkie — precyzja wytwarzania tych części przez narzędzia maszynowe wzrasta w szybkim tempie. Systemy techniki liniowej firmy THK pomagają dostarczać prowadnice, które umożliwiają tę precyzję i szybkość.

Centra poziomej obróbki skrawaniem

Wiodącą rolę pośród maszyn tnących grają „centra obróbki skrawaniem”. W stołach obrabiarek, które muszą pozycjonować obrabiany element dokładnie i szybko, oraz w mechanizmach napędu, które poruszają narzędziami tnącymi, stosowane są bardzo dokładne i sztywne prowadnice szynowe kulkowe i śruby z nakrętką kulkową. Ponadto w stołach obrotowych, które muszą obracać się płynnie, stosowane są łożyska krzyżowo–rolkowe.

 

Centra poziomej obróbki skrawaniem (1031-T05494)

 


Frezarki

Chociaż centra obróbki skrawaniem i inne tokarki sterowane numerycznie to główne narzędzia stosowane w masowej produkcji, to również frezarki są nadal używane w najbardziej precyzyjnej produkcji. Zaawansowane maszyny zdolne tworzyć najbardziej precyzyjne produkty są produkowane pod ścisłą kontrolą wykwalifikowanego personelu. Aby to osiągnąć we frezarkach stosowane są prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową, które mogą operować bez zbędnych ruchów.

Frezarki

 


Tokarki sterowane numerycznie

W centrach obróbki skrawaniem również tokarki sterowane numerycznie grają ważną rolę. Prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową są, dzięki ich dużej sztywności i dokładności, niezwykle istotne przy pozycjonowaniu narzędzi tokarskich. Ponadto duża sztywność prowadnic liniowych w połączeniu z ich kompaktową budową umożliwiają miniaturyzowanie sprzętu.

Strugarko–frezarki

Strugarko–frezarki są dużymi frezarkami. Jest więc oczywiste, że obrabiane przez nie elementy są też duże i ciężkie. Jednak jeśli w mechanizmie posuwu stołu są stosowane sztywne prowadnice liniowe, stół może przesuwać się płynnie i duże elementy mogą być obrabiane z dużą dokładnością.

Frezarki obwiedniowe sterowane numerycznie

Prowadnice suwakowe są tradycyjnie stosowane w frezarkach obwiedniowych do wykonywania przekładni przenoszących ruch i siłę, jednak projektowanie przewodów rurowych i smarowanie stwarzało trudności. Stosując prowadnice liniowe i śruby z nakrętką kulkową wraz z opcjami smarowania, można skrócić projektowanie systemu i kroki montażu oraz wydłużyć cykl wymaganych konserwacji systemu.

Szlifierki do płaszczyzn

Jeszcze do niedawna do posuwu stołu szlifierek do płaszczyzn stosowane były siłowniki hydrauliczne. Teraz w tym celu stosuje się śruby z nakrętką kulkową i układy regulacji automatycznej z serwomechanizmem. Maszyna, w której zastosowano śruby z nakrętką kulkową nie wymaga żadnego systemu hydraulicznego, dzięki czemu działa czyściej i jest bardziej ekologiczna.