Skip to Contents


Home > Wstrzymanie produkcji niektórych modeli prowadnic liniowych NR/NRS — dostępne są w zamian produkty alternatywne

Wstrzymanie produkcji niektórych modeli prowadnic liniowych NR/NRS — dostępne są w zamian produkty alternatywne

01 grudnia 2016

Planujemy wstrzymanie produkcji niektórych modeli prowadnic liniowych NR/NRS. W związku z tym prosimy o skorzystanie z produktów alternatywnych wymienionych poniżej. Dziękujemy za zrozumienie.

  

Koniec przyjmowania zamówień

01 grudnia 2016

Dotyczy modeli

Wszystkie typy produktów NR25X, NR30, NR35, NR45, NR55, NR65, NRS25X, NRS30, NRS35, NRS45, NRS55 i NRS65

Produkty alternatywne

Modele prowadnic liniowych NR/NRS-X
W porównaniu z modelami NR/NRS dostępnych jest o wiele więcej opcji.