Skip to Contents


Home > Privasi

Mengendalikan Maklumat Peribadi Pelanggan

1. Dasar Perlindungan Maklumat Peribadi THK

1hb April 2005
THK Co., Ltd.
Presiden dan CEO, Akihiro Teramachi

Memenuhi tanggungjawab undang-undang dan sosial kita bagi melindungi maklumat peribadi adalah amat penting kepada aktiviti syarikat kita. Secara umumnya, kita bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan dan mesti mengelakkan peruntukan atau pendedahan maklumat persendirian dan peribadi yang diperoleh mengenai pemegang saham, ahli lembaga, para pekerja syarikat, pekerja bawahan, pekerja kontrak, pekerja sementara, pekerja kontraktor luar, pelanggan atau pembekal kepada sebarang pihak luar yang bertentangan dengan sebab penggunaan yang dimaksudkan, atau tanpa sebab yang baik. Kita tidak boleh alpa daripada menunaikan tanggungjawab kita untuk memastikan keselamatan dan melindungi maklumat peribadi supaya syarikat kita boleh terus menjalankan perniagaan sambil mengekalkan kepercayaan masyarakat.

Syarikat kita amat menyedari kepentingan untuk melindungi dengan sewajarnya maklumat peribadi dalam simpanan kita. Bagi membolehkan syarikat kita untuk menyempurnakan apa yang dikehendaki daripadanya selaras dengan kewajipan sosial dan undang-undang kita, kita menyimpan dan melindungi maklumat peribadi dengan sewajarnya dan mengekalkan pengurusan yang teguh dan sesuai terhadap maklumat tersebut yang digunakan dalam perniagaan dan operasi kita.
pengurusan maklumat tersebut yang digunakan dalam perniagaan dan operasi kita. Bagi mencapai matlamat ini, kami telah menetapkan dasar privasi maklumat peribadi di bawah sebagai keutamaan asas bagi pengurusan syarikat kita dan sedang giat berusaha untuk memastikan keselamatan maklumat bagi maklumat peribadi.

1. Dalam usaha untuk mematuhi Akta yang berkaitan dengan Perlindungan Maklumat Peribadi (No. Undang-Undang 57, 2003); garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) dan Kementerian Kesihatan, Buruh dan Hal Ehwal; serta Akta Perlindungan Maklumat Peribadi Kerajaan Perbandaran Tokyo, THK telah merumuskan "Peruntukan Perlindungan Maklumat Peribadi" miliknya sendiri bagi mengiktiraf kepentingan melindungi privasi para pakerjanya dan pihak lain. THK mematuhi peruntukan ini dengan tegas serta menjalankan semakan dan peningkatan secara berterusan.

2. THK sedang menyediakan rejim perlindungan maklumat peribadi yang mengambil kira sifat dan skala perniagaan yang dijalankan oleh setiap bahagiannya dan mengendalikan pengambilan, penggunaan, bekalan (termasuk khidmat luaran), pendedahan, pembetulan, pemberhentian penggunaan dan pemadaman maklumat peribadi dengan sewajarnya selaras dengan peraturan yang dikhususkan.

3. Bagi memastikan ketepatan dan keandalan maklumat peribadi, THK akan menyediakan langkah-langkah keselamatan yang merangkumi peruntukan keselamatan maklumat dan akan berusaha untuk mengelakkan akses yang tidak sewajarnya kepada maklumat peribadi, serta kehilangan, pemusnahan, pemalsuan atau pembocoran maklumat peribadi.


2.Dasar Privasi laman web kita

Terakhir dikemas kini pada 18hb Disember 2012

PENGENALAN/ NOTIS DAN PENERIMAAN SYARAT DASAR PRIVASI

Penggunaan anda terhadap laman web kami membentuk penerimaan anda terhadap syarat bagi Dasar Privasi laman web kami, sebagaimana yang dipinda atau disemak oleh kami. Oleh itu, anda hendaklah meneliti Dasar Privasi ini dengan kerap bagi memastikan anda maklum akan syarat-syaratnya. Dasar Privasi ini menerangkan maklumat yang kami ambil melalui laman web kami http://www.thk.com dan cara kami menggunakan maklumat tersebut. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai Dasar Privasi ini atau bagaimana maklumat peribadi anda mungkin digunakan atau terjejas oleh penggunaan anda terhadap laman web kami, sila hubungi kami di ( web@thk.co.jp) .

MAKLUMAT YANG KAMI AMBIL

Anda tidak perlu memberikan maklumat peribadi untuk menggunakan laman web ini. Walau bagaimanapun, perkhidmatan tertentu yang boleh anda langgani melalui laman web ini mungkin memerlukan anda memberikan maklumat peribadi, seperti nama, alamat, alamat e-mel dan maklumat hubungan yang lain. Kami menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk menjawab pertanyaan anda dan untuk menghantar surat berita kepada anda. Jika anda memutuskan pada bila-bila masa bahawa anda tidak lagi mahu menerima mel daripada kami, sila rujuk perenggan di bawah yang bertajuk 'Pilih Untuk Tidak Sertai'. Selain itu, dan sepertimana laman web biasa secara umumnya, sampingan kepada penggunaan anda terhadap laman web ini, pelayan web kami mungkin melog secara automatik maklumat tertentu seperti nama pembekal khidmat internet anda, alamat IP komputer yang sedang anda gunakan, jenis perisian penyemak imbas dan sistem pengendalian yang anda gunakan, tarikh dan masa yang anda akses laman web kami, alamat laman web, jika ada, yang dipautkan secara terus kepada laman web kami, alamat laman webnya, jika ada, yang anda buat perjalanan dari laman web kami, dan maklumat berkaitan trafik serupa yang lain. Kami boleh juga mengagregatkan maklumat yang berkaitan dengan corak trafik anda dan pelawat lain. Kami menggunakan maklumat yang disebutkan di atas untuk membantu kami meningkatkan laman web kami dan perkhidmatan yang kami sediakan melalui laman web. Kami tidak menggunakan data tersebut dalam apa cara sekalipun untuk mewujudkan atau mengekalkan profil peribadi anda atau untuk mengambil maklumat peribadi daripada anda. Secara umumnya, kami tidak akan mendedahkan maklumat yang kami ambil melalui penggunaan anda terhadap laman web kami kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, kami mempunyai hak untuk memberikan maklumat tersebut kepada pekerja, kontraktor, ejen dan orang yang diamanahkan kami setakat yang perlu untuk membolehkan mereka menjalankan perkhidmatan yang berkaitan dengan laman web tertentu (cth., perkhidmatan pengehosan web atau penyenggaraan) bagi pihak kami. Kami juga mempunyai hak untuk mendedahkan maklumat tersebut kepada sebarang pihak ketiga jika kami percaya bahawa kami perlu melakukannya bagi sebarang atau semua alasan yang berikut: (i) oleh undang-undang; (ii) untuk mematuhi proses undang-undang atau permintaan kerajaan; (iii) untuk mengelakkan, menyiasat, mengesan atau mendakwa kesalahan jenayah atau serangan terhadap integriti teknikal laman web atau rangkaian kami; dan/atau (iv) untuk melindungi hak, harta atau keselamatan THK, pengguna laman web atau orang awam.

PENGGUNAAN KUKI

Laman web ini boleh mengandungi halaman yang menggunakan teknologi yang dipanggil [kuki]. Dengan menggunakan [kuki], pengguna komputer dapat dikenal pasti, tetapi tidak akan mengenal pasti atau mengambil maklumat peribadi pengguna. Kebanyakan penyemak imbas akan membolehkan anda untuk mematikan [kuki] dengan menukar keutamaan. Walau bagaimanapun, terdapat kemungkinan bahawa anda tidak akan dapat menggunakan kesemua atau sebahagian daripada perkhidmatan kami yang ditawarkan pada laman web ini.

Laman web ini menggunakan Google Analytics, khidmat analitik web disediakan oleh Google, Inc. ("Google") Google Analytics menggunakan "kuki", iaitu fail teks yang diletakkan pada komputer anda, untuk membantu laman web menganalisa bagaimana pengguna menggunakan laman itu. Maklumat yang dijana oleh kuki mengenai penggunaan laman web oleh anda (termasuk alamat IP anda yang terpenggal oleh octet terakhir sebelum menyimpannya menggunakan kaedah “_anonymizeIp()”) akan dihantar kepada dan disimpan oleh Google pada pelayan di Amerika Syarikat. Google akan menggunakan maklumat ini untuk tujuan penilaian penggunaan laman web oleh anda, mengumpulkan laporan aktiviti laman web untuk operator laman web dan memberikan khidmat lain yang berkaitan dengan aktiviti laman web dan penggunaan internet. Google mungkin menghantar maklumat ini kepada pihak ketiga apabila diperlukan oleh undang-undang, atau apabila pihak ketiga memproses maklumat bagi pihak Google. Google tidak akan mengaitkan alamat IP anda dengan sebarang data yang dipegang oleh Google. Anda boleh menolak penggunaan kuki dengan memilih seting yang sesuai pada pelayar anda, akan tetapi sila ambil perhatian jika anda berbuat demikian anda mungkin tidak dapat menggunakan kefungsian penuh laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan pemprosesan data mengenai anda oleh Google dalam cara dan untuk tujuan yang dinyatakan di atas.

Anda boleh pilih keluar dari dijejaki oleh Google Analytics pada masa hadapan dengan memuat turun dan memasangTambahan Pelayar Pilih Keluar Google Analytics untuk pelayar web semasa.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

PILIH UNTUK TIDAK SERTAI

Jika anda tidak lagi mahu menerima bahan daripada kami atau mahukan maklumat peribadi anda dikeluarkan daripada pangkalan data THK, sila hubungi kami di laman web web@thk.co.jp. Secara alternatif, apabila anda menerima bahan daripada kami melalui e-mel atau komunikasi yang lain, anda boleh menggunakan peruntukan "pilih untuk tidak sertai" dalam komunikasi tersebut agar kami tahu bahawa anda tidak lagi mahu menerima bahan yang sedemikian daripada kami.

SEMAKAN KEPADA DASAR PRIVASI

Internet dan manfaat yang ditawarkannya amat cepat berkembang, sepertimana cara orang menggunakan Internet dan undang-undang yang berkisar dengan penggunaan tersebut. THK oleh itu mempunyai hak untuk mengemas kini dan menyemak semula Dasar Privasi ini pada bila-bila masa. Anda boleh menentukan sama ada Dasar Privasi ini telah disemak semula dengan merujuk kepada tarikh "Terakhir Dikemas Kini" di bahagian atas halaman ini, atau jika anda menghantar kepada kami e-mel di web@thk.co.jp.

PAUTAN KE LAMAN LAIN

Laman web ini mungkin mengandungi pautan kepada laman lain. Sila maklum bahawa kami tidak bertanggungjawab dan tidak boleh dipertanggungjawabkan atas amalan privasi daripada laman lain dan bahawa Dasar Privasi ini diguna pakai kepada maklumat yang kami ambil melalui laman web ini semata-mata. Kami menggalakkan anda supaya memastikan bahawa anda membaca pernyataan privasi bagi semua laman destinasi yang anda lawati.