Skip to Contents


Home > Pemberitahuan perubahan spesifikasi produk [KR/SKR]

Pemberitahuan perubahan spesifikasi produk [KR/SKR]

03 Februari, 2014

Pada masa ini, kami ingin membuat pengumuman bahawa model THK KR/SKR akan mempunyai perubahan sistem pengekodan nombor model baru bermula pada 3 Februari 2014.

THK akan menghentikan penggunaan sistem pengekodan nombor model konvensional produk KR/SKR bermula pada 1 April 2014. 

Sila ambil perhatian terhadap perubahan ini apabila memesan produk KR/SKR. 

Sila baca yang berikut untuk maklumat lanjut: 

Penggerak Panduan LM  KR/SKR

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Kakitangan Jualan THK kami.