Skip to Contents


Home > درباره این سایت

درباره این سایت

پرسش های مربوط به این عبارات باید به این آدرس ارسال شوند.

  1. حق نشر کلیه اسناد، عکس ها و تصاویر («محتوا») در این وب سایت متعلق به THK CO., LTD و شرکت های همگروه آن است، مگر اینکه غیر از آن ذکر شده باشد. فروش، انتقال یا اجاره این محتوا به هر دلیلی توسط کاربران ممنوع است. به علاوه، محتوا نباید به هیچ روشی تغییر داده شود، جایگزین شود یا اصلاح گردد.
  2. THK تضمین نمی کند که تصاویر موجود در فایل های CAD منتشر شده در این وب سایت با محصولات واقعی یکسان باشند. همچنین THK حق تغییر محتوا بدون اطلاع کاربران را برای خود محفوظ می دارد.
  3. تمام اطلاعات و محتوای منتشر شده در این وب سایت، شامل فایل های CAD و دیگر داده ها، بدون هیچ گونه ضمانتی از طرف THK ارائه می شوند. THK به هیچ صورتی مسئولیت هرگونه آسیب یا زیان مستقیم یا غیرمستقیم رخ داده در اثر نتایج استفاده از اطلاعات یا محتوای ارائه شده را نمی پذیرد. توجه کنید که محتوای این وب سایت ممکن است بدون اطلاعات قبلی حذف شود و/یا تغییر کند.
  4. ما در قبال وب سایت هایی که کاربر ممکن است از طریق این وب سایت به آنها دسترسی یابد مسئولیتی نمی پذیریم. هنگامی که کاربر به یک وب سایت دیگر وارد می شود، باید توجه کند که آن وب سایت کاملا مستقل از THK است و ما هیچ کنترلی بر محتوای آن وب سایت نداریم.
  5. کاربر با انتخاب خود از هر نوع که برای استفاده شخصی انجام می دهد، این مسئولیت را قبول می کند که باید اقدامات پیشگیرانه را در برابر آلودگی توسط برنامه ها و اقدامات تخریبی آنها مانند ویروس های رایانه ای، کرم ها و اسب های تروا انجام دهد.