Skip to Contents

چرخشی

حرکات ماشینی را می توان اساسا به دو حرکت خطی و چرخشی تقسیم کرد. بیرینگ های توپی یکی از معروف ترین قطعات ماشینی برای ایجاد حرکت چرخشی هستند اما در بین محصولات THK، دستگاه اصلی ایجاد حرکت چرخشی، «رینگ غلطکی عرضی» است. این دستگاه ها بازده بسیار بالایی نسبت به بیرینگ های توپی دارند

رینگ غلطکی عرضی مدل RU ->  


حرکت چرخشی کاربردی

روبات های جوشکاری قوسی

روبات های جوشکاری قوسی

 

در مفصل حرکت چرخشی روبات های جوشکاری قوسی که در خط تولید کارخانه ها استفاده می شوند، رینگ های غلطکی عرضی به کار می روند. از آنجا که رینگ های غلطکی عرضی استحکام کافی را در هر حرکت شعاعی و محوری دارا هستند، آنها را می توان برای ساخت مفصل های فشرده روبات ها به کار برد.