Skip to Contents

نوسانی

حرکت نوسانی حرکتی مشابه با مفصل های بدن انسان است. قطعات مختلفی با هم مرتبط شده و فواصلی که به علت حرکت های پیچیده ممکن است ایجاد شود، به نرمی بسته می شوند. «مفصل ها» یا «جفت گرها» در بین قطعات ماشین نیز بسیار شناخته شده هستند. محصولات THK که می توانند حرکات نوسانی داشته باشند، شامل «اتصال توپی»، «یاتاقان دسته دار» و «بیرینگ کروی ساده» می شود. مخصوصا، اتصال های توپی ما با بازده بالا، بر پایه تکنولوژی بی همتای THK از زمان تاسیس آن ساخته شده اند.

اتصال توپی مدل RBL ->  


حرکت نوسانی کاربردی

وسایل نقلیه موتوری

وسایل نقلیه موتوری

 

اتصال های توپی THK در تثبیت کننده هایی که برای راحتی و امنیت خودروها مهم است، به کار می روند. این دستگاه ها با کنترل و اتصال حرکت تعلیق چپ و راست، نوسانات و تکان های خودرو را کاهش داده و خودرو را در وضعیت ثابت نگه می دارند.