Skip to Contents

خطی

هر روزه، در اطراف ما وسایلی وجود دارند که به صورت خطی حرکت می کنند. ریشه اصلی شرکت THK مربوط به تولید و توسعه ریل حرکتی خطی است که می تواند یک دستگاه را با دقت در یک خط مستقیم هدایت کند. این دانش تولید به ما امکان داده است که گستره محصولات حرکت خطی را که امروزه تولید می کنیم، گسترش دهیم.

ریل حرکتی با نگهدارنده ساچمه مدل SHS ->  


حرکت خطی کاربردی

درب های اتوماتیک شیشه ای بزرگ

درب های اتوماتیک شیشه ای بزرگ

 

در بسیاری از ساختمان های اداری هوشمند جدید، از ریل های حرکتی ما برای هدایت درب های اتوماتیک شیشه ای بزرگ استفاده می شود. به علت وزن این درب ها و جریان باد، غلطک های رزینی سنتی را نمی توان در آن ها مورد استفاده قرار داد. ریل های حرکتی ما این مشکلات را حل کرده اند. آنها مکانیزم درب را نیز فشرده تر کرده اند که این باعث آزادی بیشتر در طراحی درب می شود.