Skip to Contents


Home > اطلاعات محصول > کاربردها در صنعت > تجهیزات ساخت LCD و قطعات نیمه هادی

تجهیزات ساخت LCD و قطعات نیمه هادی

امروزه، تجهیزات ساخت پانل های LCD و قطعات نیمه هادی برای ساخت تمام انواع دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی شامل رایانه ها، تلفن های همراه و تلویزیون های صفحه تخت بسیار ضروری است. پیشرفت ها در این تجهیزات باعث بهبود کارایی رایانه ها و عملکرد تلفن های همراه شده و با کم کردن هزینه تلویزیون های صفحه تخت، قدمی موثر در زندگی انسان ها برداشته است. محصولات THK می توانند نیاز به کنترل حرکت در این صنایع مدرن را پاسخ دهند.

دستگاه های پولیش لبه شیشه

بال اسکروهای فشرده و ریل های حرکتی با نگهدارنده ساچمه با حرکت نرم و یکنواختی که دارند، در صنایع ساخت پانل های LCD در سیستم های ناوبری خودرو و دستگاه های سیار مورد استفاده قرار می گیرند.

دستگاه های پولیش لبه شیشه

 


تجهیزات حمل و نقل زیرلایه شیشه

برای حمل و نقل فوری زیرلایه های شیشه کریستال بزرگ به فواصل دور، سرعت بالا، دقت زیاد و توانایی ردیابی حتی در حرکات طولانی بسیار ضروری است. ترکیبی از ریل های حرکتی و سیستم های حرکت موتوری خطی می توانند این کار را انجام دهند.

تجهیزات حمل و نقل زیرلایه شیشه

 


واحدهای میز بررسی پانل LCD

برای آزمایش مشخصات الکتریکی زیرلایه های پانل LCD، دستگاه های اندازه گیری باید بتوانند زیرلایه ها را با دقت در یک ناحیه بزرگ استقرار دهند. ریل های حرکتی و بال اسکروها با دقت بسیار بالایی که دارند، می توانند این کنترل ردیابی را ارائه دهند و حتی با وجود افزایش اندازه زیرلایه در تولید موثر نقش خود را ایفا می کنند.

اره های برش

اره های برش، هر تراشه IC را از صفحه وافر بزرگ تر آن برش داده و جدا می کنند. از دستگاه های برش لیزری و تیغه های شعاعی بسیار نازک در نوک محورهای چرخشی سرعت بالا، برای برش دقیق تراشه های IC استفاده می شود. ریل های حرکتی و بال اسکروها در بخش های حرکتی و هدایت مورد استفاده قرار می گیرند که باید همیشه با سطح بالایی از دقت و ثبات کار خود را انجام دهند. تکنولوژی های فوق دقیق THK در این زمینه برتری دارند.