Skip to Contents


Home > توقف تولید برخی از مدل‌های NR/NRS ریل حرکتی و موجود کردن محصولات جایگزین

توقف تولید برخی از مدل‌های NR/NRS ریل حرکتی و موجود کردن محصولات جایگزین

01/12/2016

تولید برخی از مدل‌های NR/NRS ریل حرکتی متوقف خواهد شد. بنابراین از شما تقاضا داریم از محصولات جایگزین زیر استفاده کنید. از درک و پشتیبانی‌تان سپاسگزاریم.

  

تاریخ پایان سفارشات

۱ دسامبر ۲۰۱۶

مدل‌های متوقف شده

انواع محصولات NR25X، ‏NR30، ‏NR35، ‏NR45، ‏NR55، ‏NR65، ‏NRS25X، ‏NRS30، ‏NRS35، ‏NRS45، ‏NRS55 و NRS65

محصولات جایگزین

مدل‌های NR/NRS-X ریل حرکتی
در مقایسه با NR/NRS، ‏گزینه‌های بسیاری در دسترس خواهد بود.