Skip to Contents


Home > פרטיות

טיפול במידע פרטי של הלקוח

1. מדיניות ההגנה על מידע פרטי של THK

נוצר בתאריך: 1 באפריל, 2005
עודכן בתאריך: 1 באפריל, 2017
THK CO., LTD.
המנכ"ל Akihiro Teramachi

העסק שלנו בנוי על יחסינו עם בעלי העניין בחברה: הלקוחות, כמובן, אך גם בעלי מניות ומשקיעים, שותפים עסקיים ועובדים.

ניהול של המידע האישי והגנה עליו ועל פרטיות בעלי המניות שלנו, חיוניים לצורך זכייה באמונם ובניית קשרים חיוביים ארוכי טווח.

למטרה זו, אימצנו את ההנחיות הבסיסיות הבאות לטיפול במידע אישי, וננהל את כל המידע האישי ונגן עליו כפי שמצוין כאן.

1. נציית לכל החוקים והתקנות התקפים הנוגעים לטיפול במידע אישי, וניידע את כל העובדים ושאר הגורמים המעורבים בחשיבות ההגנה על מידע אישי. כמו כן נקבע כללים להבטחת טיפול נכון, ניישם כללים אלה כלשונם, ונשפר באופן מתמיד את התהליכים שלנו.

2. נקבע מערכות מתאימות להגנה על מידע פרטי, תוך שאנו לוקחים בחשבון את גודל ואופי הפעולות במחלקות שונות, ונטפל באיסוף, שימוש, הספקה (כולל הספקה לקבלני משנה), גילוי, תיקון, השעיית שימוש ומחיקה של מידע פרטי באופן נאות ובהתאם לתנאים השונים.

3. ניישם אמצעי בטיחות, כולל אמצעים לאבטחת מידע, כדי להבטיח תקינות ובטיחות של מידע אישי, ונעשה מאמצים מתמידים למנוע גישה לא מורשית למידע אישי, או אובדן, הרס, סילוף, הדלפה שלו וכו'.

סוף


2. מדיניות הגנת הפרטיות של אתר האינטרנט

עודכן לאחרונה ב-18 בדצמבר 2012

מבוא/הודעה וקבלת תנאיה של מדיניות הגנת הפרטיות

שימושך באתר האינטרנט מהווה אישור לכך שאתה מקבל את התנאים הבאים של מדיניות הגנת הפרטיות של אתר אינטרנט זה, כפי שתוקנה או שונתה על ידינו. לכן, עליך לעיין מעת במדיניות הגנת הפרטיות הזו כדי לוודא שאתה מודע לתנאיה. מדיניות זו של הגנת הפרטיות מתארת את המידע שאנו אוספים דרך אתר האינטרנט www.thk.com וכיצד אנו משתמשים במידע זה. אם יש לך שאלות או הערות כלשהן לגבי מדיניות הגנת הפרטיות הזו, לגבי אופן השימוש האפשרי במידע האישי שלך או לגבי השפעת שימושך באתר אינטרנט זה על המידע, פנה אלינו לכתובת הבאה (web@thk.co.jp).

המידע שאנו אוספים

אינך חייב למסור מידע אישי כדי להשתמש באתר אינטרנט זה. עם זאת, שירותים מסוימים, שייתכן שתצטרף אליהם כמנוי דרך אתר אינטרנט זה, עשויים לבקש ממך למסור מידע אישי (כגון שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך ופרטי קשר אחר). אנו משתמשים במידע אישי מסוג זה כדי להגיב לפניותיך ולשלוח לך ידיעונים. אם תחליט בשלב כלשהו שאינך רוצה לקבל מאתנו דיוור, עיין בפסקה שמתחת לכותרת 'ביטול רישום'. כמו כן, וכמקובל בדרך כלל באתרי אינטרנט, ובאופן נלווה לשימושך באתר אינטרנט זה, שרת האינטרנט שלנו עשוי לרשום באופן אוטומטי מידע מסוים – לדוגמה, שם ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP של המחשב שבו אתה משתמש, סוג תוכנת הדפדפן ומערכת ההפעלה שבהן אתה משתמש, התאריך והשעה שבהם ניגשת לאתר אינטרנט זה, כתובת אתר האינטרנט (אם קיימת) שממנו קושרת ישירות לאתר אינטרנט זה, כתובת אתר האינטרנט (אם קיימת) שאליה הועברת מאתר אינטרנט זה, ומידע דומה אחר הקשור לתעבורה. ייתכן שנאסוף גם מידע הנוגע לדפוסי התעבורה שלך ושל מבקרים אחרים באתר. המידע שלעיל מסייע לנו לשפר את אתר האינטרנט ואת השירותים שאנו מספקים דרכו. איננו משתמשים בשום אופן בנתונים מסוג זה כדי ליצור או לנהל פרופיל אישי שלך או כדי לאסוף מידע אישי עליך. באופן כללי, לא נחשוף מידע שאספנו דרך השימוש שלך באתר אינטרנט זה לגורמי צד שלישי. אולם, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למסור מידע כאמור לעובדים, לקבלנים ולסוכנים שלנו וכן לממונים מטעמנו – ככל שיהיה בכך צורך לאפשר להם לבצע בשמנו שירותי אינטרנט מסוימים הקשורים לאתר (כגון אירוח אינטרנטי או שירותי תחזוקה). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף מידע כאמור לכל גורם צד שלישי, גם אם אנו סבורים שעלינו לעשות זאת מכל אחת מהסיבות הבאות או מכולן: (1) על פי כל דין; (2) כדי לציית להליכים משפטיים או לבקשות ממשלתיות; (3) כדי למנוע, לחקור, לגלות או לתבוע בגין עבירות פליליות או התקפות על השלמות הטכנית של אתר האינטרנט או הרשת שלנו; ו/או (4) כדי להגן על זכויותיהם, רכושם או בטיחותם של THK, משתמשי אתר האינטרנט או הציבור.

שימוש בקובצי cookie

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל דפים המשתמשים בטכנולוגיה המכונה [cookies]. השימוש בקובצי [cookies] מאפשר לזהות מחשב של משתמש, אך לא יחשוף את המשתמש או את המידע האישי שלו. רוב הדפדפנים יאפשרו לך לבטל את הפונקציה של [cookies] על ידי שינוי המאפיין המתאים. עם זאת, ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל השירותים המוצעים באתר אינטרנט זה או בחלקם לאחר מכן.

 

אתר אינטרנט זה משתמש ב-Google Analytics, שירות ניתוח לנתוני אינטרנט המוצע על ידי ‎Google, Inc.‎‏ ('Google'). ה-Google Analytics משתמש בקובצי cookies, קובצי טקסט הנשמרים במחשב שלך כדי לסייע לאתר האינטרנט לנתח כמה משתמשים משתמשים בו. המידע הנוצר על ידי קובץ ה-cookie לגבי שימושך באתר האינטרנט (לרבות כתובת ה-IP שהשמינייה האחרונה שלה נחתכת לפני השמירה בשיטת ‎'_anonymizeIP()'‎‏) ישודר אל Google ויישמר בשרתיה בארה"ב. חברת Google תשתמש במידע זה להערכת שימושך באתר האינטרנט, תפיק דוחות לגבי הפעילות באתר למפעילים של אתרי אינטרנט ותספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות באתר האינטרנט ולשימוש באינטרנט בכלל. חברת Google עשויה להעביר מידע זה גם לגורמי צד שלישי במקומות שבהם היא נדרשת לעשות זאת בחוק, או במקומות שבהם גורמי צד שלישי כאמור מעבדים את המידע מטעם Google. חברת Google לא תשייך את כתובת ה-IP שלך לכל נתון אחר השמור אצלה. הנך רשאי לסרב לשימוש בקובצי cookie על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שברשותך. עם זאת, שים לב לכך שאם תעשה זאת ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר אינטרנט זה. שימושך באתר אינטרנט זה מהווה הסכמה מצדך לעיבוד נתונים עליך על ידי Google באופן המפורט לעיל ולמטרות המפורטות לעיל.

תוכל לבטל מעקב עתידי על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של ההרחבה Google Analytics Opt-out לדפדפן האינטרנט הנוכחי שבו אתה משתמש מהכתובת הבאה: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

ביטול רישום

אם אינך מעוניין לקבל מאתנו חומרים, או שאתה מעוניין להסיר את המידע האישי שלך ממסד הנתונים של THK, פנה אלינו לכתובת web@thk.co.jp. לחלופין, כשאתה מקבל מאתנו חומרים בדוא"ל או באמצעי תקשורת אחר, תוכל להשתמש באפשרות 'ביטול רישום' באמצעי זה כדי שנדע שאינך מעוניין יותר לקבל מאתנו חומרים מסוג זה.

תיקונים למדיניות הגנת הפרטיות

אינטרנט, והיתרונות שהיא מציעה, מתפתחים במהירות כמו הדרכים שבהן אנשים משתמשים בה והחוקים הסובבים שימוש מסוג זה. לכן, חברת THK שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולתקן את מדיניות הגנת הפרטיות שלה בכל עת. ניתן לקבוע אם מדיניות הגנה זו על פרטיות תוקנה לפי התאריך 'עודכן לאחרונה' שבחלק העליון של דף זה. לחלופין, תוכל לשלוח לנו דוא"ל לכתובת web@thk.co.jp .

קישורים לאתרים אחרים

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. שים לב לכך כי אין אנו אחראים לנוהלי הגנת הפרטיות של אתרים אחרים אלה וכי איננו יכולים להיות אחראים להם. כמו כן, מדיניות הגנת פרטיות זו חלה אך ורך על המידע שאנו אוספים דרך אתר אינטרנט זה. אנו ממליצים לך לוודא שקראת את הצהרות הפרטיות של כל אתרי היעד שבהם אתה מבקר.