Skip to Contents


Home > מידע על המוצר > חברת THK בחיים שלך > אוטומציה ביתית ובניינים

אוטומציה ביתית ובניינים

לאנשים החיים באזור המועד לרעידות אדמה די קשה שלא לחוש מידה מסוימת של חרדה. טכנולוגיית 'הבידוד הסיסמי' שלנו לשיכוך רעידות מסייעת להתמודד עם פחד זה בבתים רבים.

בתים סופגי רעידות

בתים סופגי רעידות

 

כדי להגן על החיים והרכוש מהאיום של רעידות אדמה

קיימים שני סוגים עיקריים של טכנולוגיה נגד רעידות אדמה: 'עמידות בפני רעידות אדמה' (המתייחסת לעמודים, קורות וקירות מחוזקים שתוכנו לעמוד בפני רעידות אדמה) ו'בידוד סיסמי' (מבנים המותקנים ביסודות של בתים כדי לספוג תנודות של הקרקע). בית המחובר ישירות ליסודותיו גם פגיע ישירות מתנודות סיסמיות. מבני בידוד סיסמיים הם כמו חוצץ המספק הגנה לבית. כמתואר בתרשים, מבני הבידוד הסיסמי לספיגת רעידות אדמה של THK משתמשים במובילי LM צולבים כדי להפחית באופן משמעותי את כמות התנודה המועברת מהקרקע לבית מעל.


מוצרים בשימוש

תמכים סובבים קוויים CLB

תמכים סובבים קוויים CLB

תומכות CLB, הכוללות מבודד סיסמי בעל מובילי LM צולבים, מסוגלות לשאת את עומס הבית תוך תנועה חופשית בכל כיוון לפי התנודות האופקיות של רעידת האדמה.

משככים צמיגיים RDT

משככים צמיגיים RDT

התקני RDT מנחיתי אנרגיה סיסמית באמצעות חלזונות כדוריים. משככים אלה תוכננו לספוג את הכוח המתקבל מתנועה מהירה של בתים ובניינים.