Skip to Contents

מעגל

בעיקרון, ניתן לחלק את תנועת המכונה לתנועה סיבובית ולתנועה קווית. מסבי כדוריות הם בין חלקי המכונות המפורסמים ביותר המדגימים תנועה סיבובית, אולם מבין מוצרי THK התקן התנועה הסיבובית המייצג שלנו הוא דווקא טבעת הגלילים הצולבים. התקנים אלה מציעים נצילות שאינה קיימת במסבי כדוריות

טבעת גלילים צולבים דגם RU‏ ->  


יישומי תנועה סיבובית

רובוטי ריתוך בקשת

רובוטי ריתוך בקשת

 

טבעות גלילים צולבים נמצאות בשימוש במקטע התנועה הסיבובית במפרקיהם של רובוטי ריתוך בקשת הפועלים בקווי ייצור. כיוון שטבעות הגלילים הצולבים עצמן קשיחות מספיק בכיוון של כל אחד מעומסי התנועה הרדיאלית והצירית, ניתן להשתמש בהן כדי לפתח מפרקים קומפקטיים לרובוטים.