Skip to Contents

תנודתי

תנודה היא תנועה הדומה לזו של מפרקי גוף האדם. חלקים שונים משולבים יחדיו, והמרווחים שהיו נוצרים אחרת על ידי תנועות מורכבות משולבים יחדיו באופן חלק. גם ה'מפרקים' או ה'מצמדים' בין חלקי מכונות מוכרים היטב. מוצרי THK המדגימים תנועות תנודתיות כוללים 'כדוריות קישור', 'קצות מוט' וכן 'מסבים כדוריים פשוטים'. במיוחד, כדוריות הקישור עתירות הביצועים שלנו יוצרו בהתבסס על הטכנולוגיות הייחודיות שלנו מאז שהוקמה THK.

כדורית קישור דגם RBL‏ ->  


יישומי תנועה תנודתית

כלי רכב מנועיים

כלי רכב מנועיים

 

כדוריות הקישור משמשות במייצבים שהנם חשובים כל כך לנוחיות ולבטיחות במכוניות. בקרה וקישור של תנועת המתלים השמאליים והימניים מאפשרים להפחית את הסיבוב ולייצב את הרכב.