Skip to Contents

קווי

אנו מוקפים מדי יום בעצמים הנעים באופן קווי. הרובוטים של THK נמצאים בפיתוח הראשוני של מוביל תנועה קווית (LM), המסוגלים להוביל התקן במדויק לאורך קו ישר. ידע זה בתחום הייצור אפשר לנו להרחיב את מגוון מוצרי ההובלה שייצרנו עד היום.

מוביל LM עם כלוב כדוריות דגם SHS‏ ->  


יישומי תנועה קווית

דלתות זכוכית אוטומטיות גדולות

דלתות זכוכית אוטומטיות גדולות

 

מובילי ה-LM שלנו משמשים להובלת דלתות זכוכית אוטומטיות גדולות במספר רב של בנייני משרדים חכמים וחדשים. לא ניתן להשתמש בגלילי פלסטיק מסורתיים עקב משקלן המוגדל של דלתות כאלה ומשבי הרוח. מובילי ה-LM שלנו פתרו בעיות אלה. הם גם הופכים את מנגנון הדלת לקומפקטי יותר ומאפשרים חופש רב יותר בתכן של הדלת.