Skip to Contents

תעשיות ייצור אחרות

מערכות התנועה הקווית של THK משמשות גם בהתקנים מיוחדים לעיבוד השונים למדי מכלי עיבוד מכני, ברובוטים תעשייתיים ובציוד ייצור כללי אחר. באפשרותנו לספק פתרונות שיעמדו במפרט של ציוד המיועד לכל מטרה מיוחדת.

מכונות צביעה

מכונת הצביעה מעבירה חומרים לתוך מכל צביעה במהלך תהליך הצביעה של אריג עם רוכסן. במקום עוקבי הפיקה המסורתיים משתמשים במוביל LM דגם JR להובלה אופקית של האריג כדי להפחית את מידת החופש והתנודה של המכונה. מובילי LM עם כלוב כדוריות משמשים גם בציר האנכי להובלת אריגים לתוך מכל הצביעה.

מכונות צביעה

 


מחתכי אבנים

מובילי ה-LM עם כלוב הכדוריות שלנו משמשים במובילי ציר X, ציר Y וציר Z של מחתכי אבנים המשמשים לחיתוך מודרג של אבנים באמצעות משחזות. נתזי מים וחלקיקי אבנים הופכים את סביבת ההפעלה לבעייתית, אך התקן הסיכה QZ ומגרד המגעים המרובד LaCS מאפשרים שימוש יעיל במובילי LM גם בתנאים מסוג זה.

מכונות עיבוד לקצף פוליסטירן המיועד ליציקה

מכונה, המעבדת קצף פוליסטירן ליציקה כתחליף לעץ. מובילי ה-LM דגם SHS עם כלוב כדוריות משמשים במוביל ציר ה-X, ה-Y וה-Z של מכונת העיבוד, וחלזונות כדוריות סובבים משמשים במקטע ההנעה של מכונות אלה. עוקב ציר ה-X של מכונות אלה מסוגל להגיע ל-9050 מ"מ. השימוש בדגם SHS מפחית את הסטייה הסיבובית של המכונה ומשפר את רמת הדיוק המתארית של היציקה. נוסף לכך, התקן הסיכה QZ מאפשר פעולה ממושכת ללא תחזוקה תוך הפחתת היקף הצנרת.