Skip to Contents

רפואה וסיוע

טכנולוגיות רפואיות מתקדמות הן כלים לרופאים והתקנים המסייעים להפחתת הנטל על המטפלים. ההתקדמות בשירותים רפואיים, לרבות מכשור רפואי ממוחשב ביותר, מגנה על חיי אדם. מוצרי THK עומדים בתקני האמינות המחמירים ביותר לגבי מכשור רפואי.

ציוד רנטגן

מובילי ה-LM וטבעות הגלילים הצולבים שלנו משמשים להזזת קולטני רנטגן. דבר זה מאפשר למכונת הרנטגן להזיז את יחידות השידור והקליטה של הקרניים בכל כיוון ולצלם תמונות מכל זווית – ללא קשר למיקום המטופל. השימוש במוצרי THK מאפשר להפחית גם את התנודות ואת הרעש של המכונה ולהסיר דאגה מלב המטופל.

ציוד אוטומטי לניתוח המטולוגי

שיגומי הכדוריות ואומי החילוף שלנו משמשים להובלה אנכית של מזרקי חומרי תגובה בציוד בדיקה המטולוגי. שגם הכדוריות מסוגל לשכך תנודות בקצה המזרק עם עצירתו, ואומי חילוף לחלזונות החלקה אפשרו ליצור מנגנוני הזנה מהירים מאוד ובעלי תנועה חלקה ביותר.

סורקי רנטגן ו-CT רפואיים

סורק הרנטגן ל-CT הוא התקן יחיד, המכסה את כל גוף המטופל וכולל הן סורק טומוגרפיה ממוחשבת (CT) והן ציוד אנגיוגרפיה לאבחון מערכת הלב וכלי הדם. התקנים אלה משתמשים במובילי ה-LM של THK במקטע התנועה האורכית אשר מסיע את המטופל על גבי המיטה במהלך הסריקה. המובילים מסייעים להסיר דאגה מלב המטופל, כיוון שהם מסוגלים להפחית תנודה ורעש במהלך תנועת המערכת.

מתקני רחצה התומכים בכיסאות גלגלים חשמליים

שגם הכדוריות שלנו משמש במתקני רחצה בעלי מעליות חשמליות. שימוש בגל השיגום כקוטב ההרמה מאפשר תכן קומפקטי של המתקן.

רובוטים תומכי ניתוחים

רופאים משתמשים בלחץ רב לצורך קיבוע עצמות. גם מינון הקרינה הנספג ברדיוגרפיה הנו בעייתי. כדי לפתור בעיות אלה פותחו רובוטים תומכי ניתוחים. השימוש במובילי ה-LM ובמפעילים של THK מאפשר לרובוטי עזר לניתוח להיות רב-עוצמה אך גם קומפקטיים, להשיג דיוק גבוה במהלך הניתוח ולשחזר באופן אמין את תנועות הרופא.