Skip to Contents

תעופה וחלל

תעשיית התעופה והחלל דורשת מערכות עתירות ביצועים לתפקוד בסביבות חריגות. מוצרי THK שפותחו לשימוש בסביבות ואקום ובסביבות הפעלה מיוחדות אחרות משמשים בייצור מגוון סוגי ציוד – החל מגופי חלליות ועד למנגנוני המושבים שלהן. לעתים קרובות, עשויים מוצרי THK לספק פתרונות לבעיות השונות בתהליך הפיתוח של טכנולוגיות מיוחדות אלה.

מנגנוני החלקה למושבים

מובילי LM דגם SR משמשים במנגנון ההחלקה למושבים של מטוסים קטנים. כיוון שהרצפות במטוס עשויות בדרך כלל מיריעות מתכת, שגיאות מדידה הקשורות למקטעי ההרכבה נפוצות וההרכבה עלולה להימשך זמן רב. כיוון שלדגם SR יכולות ספיגת שגיאות מצוינות, ניתן להרכיב אותו ישירות על הרצפה של מטוס ולהפחית את העבודה הדרושה להרכבה. כמו כן, מובילי ה-LM הזעירים דגם RSR נעים באופן חלק וללא חופש אך קומפקטיים מספיק לשימוש במשענות רגליים למושבים.

מנגנוני החלקה למושבים