Skip to Contents

מערכות הובלה

מוצרי THK נפוצים במיוחד בחלקים קריטיים של קרונות רכבת, מכוניות וכלי רכב אחרים. בתהליך הייצור של מכוניות, מוצרי THK משמשים כמעט בכל סוג של ציוד, רובוטים, מכונות עיבוד ומכונות הרכבה.

מסוקים חד-מושביים

במסוקים החד-מושביים הקטנים ביותר בעולם, מובילי ה-R של THK משמשים בגל התנועה הזוויתית של המדחף. שינוי זווית המדחף מאפשר לכלי הטייס להסתובב ולשנות כיוון.

מסוקים חד-מושביים

 


דלתות רציפים

מובילי LM עם כלוב כדוריות ועוקבי פיקה משמשים בדלתות הרציפים המגנות על אנשים מנפילה בשוגג על מסילות הברזל. המוצרים בעלי העמידות הגבוהה והפעולה השקטה של THK אוחזים היטב בדלתות רציפים בולטות אלה.

דלתות רציפים

 


קלנועיות לקשישים

כדוריות הקישור של THK משמשות במנגנוני הקישור של מערכת ההיגוי הקדמית והאחורית בקלנועיות לקשישים. הדרישה לקלנועיות לקשישים בחברה ההולכת ומזדקנת גדלה בהתמדה. השימוש בכדוריות הקישור מאפשר למנגנון לפעול ללא מרווח או חופש, כך שניתן לקיים הסעה בבטחה.