Skip to Contents

התקנים אלקטרוניים

התקן אלקטרוני הוא אוסף של יחידות קטנות ושל מפעילים. ציוד הייצור ליחידות אלה, גם הוא אוסף של מפעילים קטנים. חברת THK מספקת מגוון רחב של מפעילים לכל פלחי השוק, שבהם קיים ביקוש קבוע למפעילים חוסכי מקום ואנרגיה.

מצלמות טלוויזיה ניידות שונות

מצלמת טלוויזיה בשלט רחוק חייבת לנוע באופן חלק מספיק בכיוונים רבים ושונים כדי לצלם תמונות ברורות. נוסף לכך, הפעלת המערכת חייבת להיות שקטה כדי לאפשר הקלטת קול נקייה. מובילי ה-LM שלנו המבוססים על טכנולוגיות כלוב מסוגלים לסייע ליצור מנגנוני הנעה, שבהם תנועה חלקה ושקטה היא חיונית.

מצלמות טלוויזיה ניידות שונות

 


כספומטים

מסילות ההחלקה של THK משמשות בפתחים של כספומטים להפקדה או למשיכה של כסף מזומן. מסילות גררה קלות וקומפקטיות אלה ממשיכות לתרום לפיתוח של מכשירי כספומט בעיצוב קומפקטי.

כספומטים

 


מכשיר קומפקטי לפיתוח תמונות

מובילי LM וחלזונות כדוריות זעירים משמשים במכשיר, הסורק תשלילים, מעבד נתוני תמונות של סרטים ופולט תמונות צבע ממדפסות. מכשירים כאלה חייבים להיות קומפקטיים, כיוון שהם מיועדים לשימוש בחנויות לפיתוח ולהדפסה של תמונות. המוצרים הזעירים של THK מספקים את המיקוד המדויק ביותר הדרוש למקטע סריקת הסרט, ובמקביל מאפשרים תכן קומפקטי.