Skip to Contents

מיכון תעשייתי כללי

סוגים שונים של מכונות ייצור משמשים למיכון ולחיסכון בעבודה בתחומים, שבהם הייצור בוצע בעבר באופן ידני. בהקשר זה נעשה שימוש במוצרים שונים של THK – החל מהתקנים שפשוט חוזרים על אותה הפעולה באופן מדויק ויעיל ועד להתקנים המאפשרים רמת דיוק בדומה לזו של בעל מקצוע.

מכונות חשמליות ליציקה בהזרקה

מאנרגיה הידראולית הדורשת חשמל. הדאגה לאיכות הסביבה הובילה יצרנים רבים לעבור למכונות יציקה בהזרקה המונעות בחשמל. במכונות אלה משתמשים בחלזונות כדוריות לעומס כבד המחייבים כוח הידוק זהה לזה של צילינדרים הידראוליים מסורתיים, יחד עם מובילי LM קשיחים ביותר למיקום מדויק של תבניות.

מכונות חשמליות ליציקה בהזרקה


מכבשי ניקוב

באיזו מהירות אתה מסוגל לנקב? מהירויות הניקוב גדלות בהתמדה, וחלזונות כדוריות בעלי מוביל גדול מושלמים להנעת חלקים מעובדים מלוח פלדה דק ברמת תאוצה או בתאוטה גבוהה. כדי לאפשר תנועת עבודה כה מהירה, משתמשים במובילי LM עם כלוב כדוריות ובחלזונות כדוריות.

מכבשי ניקוב


ציוד לריתוך פלסטיק

כדי להלחים שני צינורות פלסטיק, יש לחמם אותם במקביל וללחוץ אותם יחדיו בלחץ קבוע לאורך קו ישר. ניתן להבטיח הלחמה מדויקת ואיכותית זו על ידי מיקום צינורות אלה באמצעות מובילי LM.

מכונות שאיבה בדחיסה אופקית

מובילי LM עם כלוב כדוריות וחלזון כדוריות מדויק עם כלוב כדוריות דגם HBN משמשים במערכות ההנעה החשמליות של מכונות לשאיבת פסולת נייר דחוס במפעלי נייר. בעבר, השתמשו בצילינדרים הידראוליים כדי להזיז טפסות מכבשים, אך שמן דלף והתבלה במהלך תחזוקת הציוד וזיהם הן את פסולת האשפה והן את הציוד ההיקפי. עם זאת, בעיית דליפת השמן נפתרה על ידי מעבר למערכת הנעת מנוע בשילוב חלזון כדוריות דגם HBN, המדגים עמידות לעומס גבוה השווה לצילינדרים הידראוליים. המעבר אפשר גם להקטין את מכונות השאיבה.