Skip to Contents

אבזרי סיכה

ניתן להשיג מבחר מוצרי סיכה כדי להבטיח סיכה מספקת למכונות.

תמיכה טכנית

אבזרי סיכה


משחות סיכה מקוריות

משחות סיכה מקוריות

משחות סיכה ייעודיות בהתאם ליישומים של מערכות ה-LM.


משאבת סיכה

משאבת סיכה

דגם אקדח סיכה זה מסוגל לסוך סוגים קטנים עד גדולים של מובילי LM על ידי החלפת נחירים ייעודיים.


אפשרויות סיכה

אפשרויות סיכה

אבזרים לחורי סיכה בהתאם לשיטות הסיכה


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.