Skip to Contents

חלזון כדוריות

חלזון הכדוריות הוא חילזון הזנה יעיל ביותר שבו הכדורית מבצעת תנועה סיבובית בין ציר החילזון לבין האום. בהשוואה לחילזון ההחלקה המסורתי, מוצר זה מתאפיין במומנט הנעה של שליש ומטה שהופך אותו למתאים ביותר לחיסכון בהספק מנוע הנעה.

תמיכה טכנית 

חלזון כדוריות


חלזון כדוריות מדויק עם כלוב כדוריות

חלזון כדוריות מדויק עם כלוב כדוריות

חלזון כדוריות המשיג רמת רעש נמוכה, תנודות במומנט קטן ופעולה ממושכת ללא תחזוקה הודות לשימוש בכלוב כדוריות.


דגם BNK עם קצות גל סגורים

דגם BNK עם קצות גל סגורים

כתקן, ניתן להשיג עבור דגם זה גלים חלזוניים בקוטר חיצוני של 4 עד 25 מ"מ ומוביל של 1 עד 20 מ"מ. 


חלזון כדוריות מדויק

חלזון כדוריות מדויק

חלזון כדוריות המשתמש גל חילזון מבוסס להשגת דיוק גבוה.


חלזון/שגם כדוריות מדויק

חלזון/שגם כדוריות מדויק

יחידת עקיבה/סיבוב בעלת חריצי חלזון כדוריות וחריץ שגם כדוריות החוצים אלה את אלה על גל יחיד. האומים של חלזון הכדוריות ושל שגם הכדוריות מצוידים במסבי תמיכה ייעודיים המוטבעים ישירות בהיקפם.


חלזון כדוריות סובב

חלזון כדוריות סובב

חלזון כדוריות המשתמש בגל חילזון מיוצר בערגול להשגת רמת דיוק גבוהה.


יחידת תמיכה

יחידת תמיכה

קיימים שישה סוגים של יחידות תומכה: דגמים EK‏, FK‏, EF‏ ו-FF (המתוקננים למכלל חלזון כדוריות תקני המסופק עם קצות גל סגורים) ודגמים BK ו-BF (המתוקננים לחלזונות כדוריות באופן כללי). יחידת התמיכה בצד הקבוע כוללת מסב זוויתי תואם JIS Class 5 המסופק עם עומס מקדמי מותאם.


תושבת אום

תושבת אום

תושבת האום נעשית לפי תקן למכלל חלזון כדוריות תקני המסופק עם קצות גל מוגמרים. דגם זה מתוכנן להיות מאובטח ישירות בלוח באמצעות ברגים. כיוון שהגובה מועט, ניתן להרכיב אותו בלוח באמצעות ברגים בלבד.


אום אבטחה

אום אבטחה

אום האבטחה לחלזונות כדוריות מסוגל להדק בקלות את גל החילזון ואת המסב ברמת דיוק גבוהה. מנגנון למניעת התרופפות, המורכב מבורג קיבוע בעל ראש משושה משוקע ומחלק קיבוע מונע התרופפות של אום האבטחה ומבטיח שהוא מהודק היטב.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.