Skip to Contents

מסילת גררה

מסילת הגררה היא מוביל קווי מסוג מוגבל ונמוך עלות אשר עשוי מלוחית פלדה המיוצרת בערגול מדויק. מוצר דק, קומפקטי וקל להתקנה זה מתאים למובילים קווים ליישומים שונים.

תמיכה טכנית 

מסילת גררה


גררה יחידה

גררה יחידה

דגם זה הוא מסוג יחידה בסיסית שאורך העוקב שלה תוכנן לכ-70% מאורך המסילה הכולל.


גררה כפולה

גררה כפולה

דגם זה הוא מסוג יחידה כפולה בעלת שתי במות שאורך העוקב שלה יכול לחרוג מהאורך הכולל.


סוג קווי

סוג קווי

דגם סוג גררה זה מסוגל לבצע תנועה ישרה וסופית באמצעות סוג אוגן הניתן להרכבה בקלות.


נתך אלומיניום / גררה יחידה

נתך אלומיניום / גררה יחידה

סוג בעל גררה יחידה מסדרת נתכי האלומיניום, המתאים באופן מיטבי למקומות שבהם האמצעים נגד חלודה והמראה הם גורמים חשובים.


נתך אלומיניום / גררה כפולה

נתך אלומיניום / גררה כפולה

סוג בעל גררה כפולה מסדרת נתכי האלומיניום.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.