Skip to Contents

מוביל LM

מוביל ה-LM הוא המוצר העיקרי שלנו, והוא משלב באופן מעשי לראשונה בעולם רכיב בעל תנועה סיבובית קווית. רכיב זה תורם משמעותית לפיתוח מכונות מדויקות ביותר, קשיחות ביותר, חסכוניות באנרגיה ומהירות ביותר בעלות חיי שירות ארוכים.

תמיכה טכנית 
מוביל LM


מוביל LM עם כלוב כדוריות

מוביל LM עם כלוב כדוריות

השימוש בכלוב כדוריות מבטל את החיכוך בין הכדוריות, ומשיג רעש נמוך, צליל פעולה קביל, פעולה ממושכת ללא תחזוקה ומהירות גבוהה.


מוביל LM עם כלוב גלילים

מוביל LM עם כלוב גלילים

מוביל גלילים בעל קשיחות גבוהה ביותר, המשיג רמת חיכוך נמוכה, תנועה חלקה ופעולה ממושכת ללא תחזוקה על ידי שימוש בכלוב גלילים.


מוביל LM (מסוג כדוריות מלאות)

מוביל LM (מסוג כדוריות מלאות)

ניתן להשיג מגוון מובילי LM (מסוג כדוריות מלאות) לכלי עיבוד מכני – מובילים זעירים עד גדולים, וכן מובילים מפותלים המתאימים למגוון רחב של יישומים.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.