Skip to Contents


Home > מידע על החברה > דוח אחריות חברתית (CSR) > דוח האחריות החברתית (CSR) לשנים 2007/2008

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2007/2008

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2007/2008

דוח האחריות החברתית (CSR) לשנת 2007/2008  
הורד את הדוח כולו (קובץ PDF בגודל 11.4MB‏)
הערה: חילקנו את תכולת הקובץ לקבצים קטנים, שאותם ניתן להוריד מהר יותר. עיין ברשימה הבאה.


אינדקס תוכן העניינים
מבוא
(קובץ PDF בגודל 840KB)
מבוא
הודעת ההנהלה
(קובץ PDF בגודל 2.046KB)
דו-שיח: דוח האחריות החברתית (CSR) במסגרת THK‏
עם פרופסור מסומי שיריישי מהמחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת קנזאי
קבוצת THK‏
(קובץ PDF בגודל 646KB)
פרופיל החברה, מוצרים עיקריים, נתוני מכירות וכד'.
סעיף התכונות: דוח האחריות החברתית (CSR) של THK‏
(קובץ PDF בגודל 4,615KB)
מהפכת מובילי ה-LM‏
מונוצוקורי יפני
יישומים בחברה
פיתוח התקני בידוד סיסמיים והפיכתם לפופולריים
תרומה לעתידמערכת ניהול
(קובץ PDF בגודל 1,258KB)
משטר תאגידי
ציות וניהול סיכונים
אבטחת מידע

מעורבות חברתית
(קובץ PDF בגודל 3,963KB)
שיתוף פעולה עם לקוחות
שיתוף פעולה עם שותפים עסקיים
שיתוף פעולה עם בעלי מניות
שיתוף פעולה עם עובדים
שיתוף פעולה עם קהילות מקומיותהרמוניה עם הסביבה
(קובץ PDF בגודל 3,660KB)


עידוד ניהול סביבתי
השפעה סביבתית: התמונה המלאה
שימור אנרגיה
שימור חומרים ופליטה אפסית
מוצרים ושירותים ידידותיים לסביבה
ניהול חומרים מסוכנים
חוות דעת צד שלישי
(קובץ PDF בגודל 180KB)
פרופסור שיגאו שימיזו
המחלקה להנדסה מדויקת, בית הספר למדע ולטכנולוגיה,
אוניברסיטת מייג'י