Skip to Contents


Home > מידע על החברה > דוח אחריות חברתית (CSR) > דוח האחריות החברתית (CSR) לשנים 2008/2009

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2008/2009

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנת 2008

קבוצת THK פעלה לפי דוח האחריות החברתית (CSR) שלה לשנים 2008/2009 (הדוח השני). דוח זה מספק סיכום של פעילויות הקבוצה ומאמציה בתחום האחריות החברתית של עסקים.

הדוח הוא כלי תקשורתי המאפשר לנו לקבל משוב חיוני ולהמשיך לשפר את איכות הפעילות העסקית שלנו.

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2008/2009  
הורד את הדוח כולו (קובץ PDF בגודל 2,320KB)
הערה: חילקנו את תכולת הקובץ לקבצים קטנים, שאותם ניתן להוריד מהר יותר. עיין ברשימה הבאה. 


אינדקס תוכן העניינים
מבוא
(קובץ PDF בגודל 140KB)
מבוא
פרופיל
נתוני מכירות וכד'.

הודעות ההנהלה
(קובץ PDF בגודל 96KB)
דוח האחריות החברתית (CSR) של THK
סעיף תכונות: דוח האחריות החברתית (CSR) של THK‏
(קובץ PDF בגודל 530KB)


הצורך באמצעים נגד רעידות אדמה
ניתוח רובוטי מרחוק – חלום שמתגשם
קידום דוח האחריות החברתית (CSR)
(קובץ PDF בגודל 59KB)


יעדי פרויקט דוח האחריות החברתית וארגונו
מערכת ניהול
(קובץ PDF בגודל 188KB)


משטר תאגידי
ציות וניהול סיכונים
אבטחת מידע

מעורבות חברתית
(קובץ PDF בגודל 756KB)
שיתוף פעולה עם לקוחות
שיתוף פעולה עם בעלי מניות
שיתוף פעולה עם שותפים עסקיים
שיתוף פעולה עם עובדים
שיתוף פעולה עם קהילות מקומיותהרמוניה עם הסביבה
(קובץ PDF בגודל 564KB)


עידוד ניהול סביבתי
מערכת ניהול סביבתי
השפעה סביבתית: התמונה המלאה
מוצרים ידידותיים לסביבה
מניעת התחממות גלובלית
שימור חומרים ופליטה אפסית
אמצעי בקרה כימיים
הפצה ירוקה 


חוות דעת צד שלישי
(קובץ PDF בגודל 180KB)
פרופסור יושיאקי אוקמי
איש בית הספר לתכנון ולניהול של מערכות,
אוניברסיטת קיו