Skip to Contents


Home > מידע על החברה > דוח אחריות חברתית (CSR) > דוח האחריות החברתית (CSR) לשנים 2009/2010


דוח האחריות החברתית (CSR) לשנים 2009/2010

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2009/2010

 

קבוצת THK פעלה לפי דוח האחריות החברתית של THK ל-2009/2010 (הדוח השלישי שלה). דוח זה מספק סיכום של פעילויות הקבוצה ומאמציה בתחום האחריות החברתית של עסקים.

הדוח הוא כלי תקשורתי המאפשר לנו לקבל משוב חיוני ולהמשיך לשפר את איכות הפעילות העסקית שלנו.

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2009/2010
(קובץ PDF בגודל 3,292KB‎‏)(אנגלית)
הערה: חילקנו את תכולת הקובץ לקבצים קטנים לצורך הורדה מהירה. עיין ברשימה הבאה. 


אינדקסתוכן העניינים
מבוא
?iPDF 119KB?j(אנגלית)
תוכן העניינים
מבוא 
הודעת ההנהלה
?iPDF 193KB?j(אנגלית)
מאמצי THK להגן על הסביבה
קבוצת THK
(PDF 364KB) (אנגלית)
מוצרים עיקריים
פרופיל
קבוצת THK:מיקומים עיקריים
סעיף תכונות: דוח האחריות החברתית (CSR) ב-THK‏
(PDF 410KB) (אנגלית)
פיתוח טכנולוגיה כדי לספק ערך מוסף לחברה
מערכת ניהול
(PDF 165KB) (אנגלית)
משטר תאגידי
ציות וניהול סיכונים
אבטחת מידע
מעורבות חברתית
(PDF 714KB) (אנגלית)שיתוף פעולה עם לקוחות
שיתוף פעולה עם בעלי מניות
שיתוף פעולה עם שותפים עסקיים
שיתוף פעולה עם עובדים
שיתוף פעולה עם קהילות מקומיות
הרמוניה עם הסביבה
(PDF 1,180KB) (אנגלית)
עידוד ניהול סביבתי
מערכת ניהול סביבתי
אמצעים סביבתיים
השפעה סביבתית: התמונה המלאה
שימור אנרגיה ומניעת התחממות עולמית
שימור חומרים ופליטה אפסית
אמצעי בקרה לחומרים מסוכנים
הפצה ירוקה 
חוות דעת צד-שלישי
(PDF 49KB) (אנגלית)
דר' קיושי סוזוקי
פרופסור,
מחלקת הנדסת מערכות
המכון הטכנולוגי של יפן