Skip to Contents


Home > מידע על החברה > דוח אחריות חברתית (CSR) > דוח האחריות החברתית (CSR) לשנים 2010/2011


דוח האחריות החברתית (CSR) לשנים 2010/2011

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2010/2011

 

קבוצת THK פעלה לפי דוח האחריות החברתית של THK ל-2010/2011 (הדוח הרביעי שלה). דוח זה מספק סיכום של פעילויות הקבוצה ומאמציה בתחום האחריות החברתית של עסקים.

הדוח הוא כלי תקשורתי המאפשר לנו לקבל משוב חיוני ולהמשיך לשפר את איכות הפעילות העסקית שלנו.

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2010/2011
(
קובץ PDF בגודל 2,887KB‎‏)(אנגלית)
הערה: חילקנו את תכולת הקובץ לקבצים קטנים לצורך הורדה מהירה. עיין ברשימה הבאה. 


אינדקסתוכן העניינים
מבוא
(PDF 282KB) (אנגלית)
תוכן העניינים
מבוא 
הודעת ההנהלה
(PDF 66KB) (אנגלית)
מאמצי THK להגן על הסביבה
קבוצת THK‏
(PDF 931KB) (אנגלית)
פרופיל
קבוצת THK:מיקומים עיקריים
סעיף תכונות
(PDF 407KB) (אנגלית)
חברת THK תומכת בחברה
חברת THK תומכת בעולם
מערכת ניהול
(PDF 199KB) (אנגלית)
משטר תאגידי
ציות וניהול סיכונים
אבטחת מידע
מעורבות חברתית
(PDF 548KB) (אנגלית)שיתוף פעולה עם לקוחות
שיתוף פעולה עם בעלי מניות, משקיעים ולקוחות בחו"ל
שיתוף פעולה עם שותפים עסקיים
שיתוף פעולה עם עובדים
שיתוף פעולה עם קהילות מקומיות
הרמוניה עם הסביבה
(PDF 625KB) (אנגלית)
עידוד ניהול סביבתי
מערכת ניהול סביבתי
השפעה סביבתית: התמונה המלאה
שימור אנרגיה ומניעת התחממות עולמית
שימור חומרים ופליטה אפסית
אמצעי בקרה לחומרים מסוכנים
הפצה ירוקה
חוות דעת צד-שלישי
(PDF 62KB) (אנגלית)
פרופסור קזואיצ'י סקי, דר' להנדסה
מנהל כללי, המרכז לחקר האנרגיה, אוניברסיטת מינג דאו
פרופסור, המכון לחקר המדע והטכנולוגיה, אוניברסיטת טוקאי