Skip to Contents


Home > מידע על החברה > דוח אחריות חברתית (CSR) > דוח האחריות החברתית (CSR) לשנים 2011/2012


דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2011/2012

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2011/2012

 

קבוצת THK פעלה לפי דוח האחריות החברתית (CSR) שלה לשנים 2011/2012 (הדוח החמישי). דוח זה מספק סיכום של פעילויות הקבוצה ומאמציה בתחום האחריות החברתית של עסקים.

הדוח הוא כלי תקשורתי המאפשר לנו לקבל משוב חיוני ולהמשיך לשפר את איכות הפעילות העסקית שלנו.

דוח האחריות החברתית (CSR) של THK לשנים 2011/2012 
(PDF 2,510KB‎‏)(אנגלית)
הערה: חילקנו את תכולת הקובץ לקבצים קטנים לצורך הורדה מהירה. עיין ברשימה הבאה.


 

אינדקס תוכן העניינים
מבוא
(PDF 83.2KB)
תוכן העניינים
מבוא 
התמודדות עם רעידת האדמה הגדולה במזרח יפן
(PDF 209KB)
ההשלכות המיידיות
מערכת גיבוי למטה
לכל הגורמים שהושיטו יד מסייעת
הודעת ההנהלה
(PDF 75.8KB)
בנייה מחדש של יפן והתרומה של THK?fs
קבוצת THK‏
(PDF 920KB)
פרופיל
קבוצת THK:מיקומים עיקריים
סעיף תכונות
(PDF 170KB)
החיפוש אחר מקור חשמל נקי
הגנה על נכסים חשובים במהלך רעידות אדמה
מערכת ניהול
(PDF 146KB)
משטר תאגידי
ציות וניהול סיכונים
אבטחת מידע
מעורבות חברתית
(PDF 456KB)שיתוף פעולה עם לקוחות
שיתוף פעולה עם בעלי מניות, משקיעים ולקוחות בחו"ל
שיתוף פעולה עם שותפים עסקיים
שיתוף פעולה עם עובדים
שיתוף פעולה עם קהילות מקומיות
הרמוניה עם הסביבה
(PDF 716KB)
עידוד שימור אנרגיה
עידוד ניהול סביבתי
מערכת ניהול סביבתי
השפעה סביבתית: התמונה המלאה
שימור חומרים ופליטה אפסית
שימור אנרגיה ומניעת התחממות עולמית
אמצעי בקרה לחומרים מסוכנים
הפצה ירוקה
חוות דעת צד-שלישי
(PDF 60.6KB)
פרופסור שינג'י שימיזו, דר' להנדסה
המעבדה להנדסת דייק, המחלקה להנדסה ולמדעים יישומיים, הפקולטה למדע ולטכנולוגיה, אוניברסיטת סופיה