Skip to Contents


Home > מידע על החברה > מחקר ופיתוח


מחקר ופיתוח

מרכז הטכנולוגיה

 

הנושאים לפיתוח המוצרים של THK מגובשים לפי מפת הדרכים הייחודית שלנו לטכנולוגיה, ולפי הנתונים המקיפים על צורכי המשתמשים שאספנו בתור היצרן המוביל בתעשייה. אנו מפתחים מוצרים חדשים על ידי מיצוי מרבי של הניסיון והידע של המפתחים שלנו.
מחלקת המו"פ של THK ממוקמת במרכז הטכנולוגיה שהוקם בטוקיו בשנת 2005, וכוללת בסיסי מו"פ בערים ימנשי, ימגוצ'י וימגטה שביפן. בסך הכול, 150 עובדים לערך עובדים במחקר ובפיתוח. מחלקת ההנדסה והפיתוח ממלאת תפקיד מרכזי בפיתוח מוצרים, ומערכת הפיתוח מוכוונת הפרויקטים שלנו הופכת את פיתוח המוצרים למהיר מתמיד. כמו כן, נוצרו ארגונים חדשים, כגון Business?@Development?@Department‏, כדי לסייע בפיתוח מוצרים ובהתרחבות לתחומים חדשים.
החל משנת 2005, אימץ מרכז הטכנולוגיה שלנו את הסיסמה "ייצור מוצרים המניעים אנשים". בהתבסס על רעיונות המפתח של "היקף נרחב", "ייצור זעיר" ו"ניחות תנודות מכניות", נקדם פיתוח של מוצרי הדור הבא, שתוכנו לעמוד בדרישות השוק חמש ואף עשר שנים לתוך העתיד, לרבות צרכים שלקוחות עדיין אינם מזהים.
כמו כן, נרחיב את היצע המוצרים שלנו כדי לספק מענה לצרכים הנוכחיים של לקוחותינו. נוסף על כך, בזמן שאנו ממשיכים לשפר ולפתח את מערכות הייצור והמכירות הכלל-עולמיות שלנו, נרחיב את מערכות פיתוח המוצרים שלנו במקומות המתאימים, לרבות ארצות הברית, אירופה ואסיה, כדי שנוכל להגיב אף יותר ביעילות לצורכי הלקוחות.