Skip to Contents


Home > הפסקת הייצור לכמה מדגמי NR/NRS של מוביל LM, אך מוצרים חלופיים זמינים

הפסקת הייצור לכמה מדגמי NR/NRS של מוביל LM, אך מוצרים חלופיים זמינים

דצמבר 01, 2016

נפסיק את הייצור של כמה מדגמי NR/NRS של מוביל LM. כתוצאה מכך, אנו מבקשים להשתמש במוצרים החלופיים המפורטים להלן. תודה על ההבנה.

  

תאריך סיום ההזמנות

1 בדצמבר, 2016

הדגמים הרלוונטיים

כל סוגי המוצרים הבאים: NR25X,‏ NR30,‏ NR35, ‏NR45,‏ NR55,‏ NR65,‏ NRS25X,‏ NRS30,‏ NRS35,‏ NRS45,‏ NRS55 ו-NRS65‏

מוצרים חלופיים

דגמי NR/NRS-X של מוביל LM
בהשוואה ל-NR/NRS, יש הרבה יותר אפשרויות זמינות.