Skip to Contents


Home > סקירה של תערוכת IMTS2016

סקירה של תערוכת IMTS2016

IMTS2016

תודה שבחרתם לבקר בתערוכת .IMTS2016

מבקרים רבים הגיעו לתערוכת IMTS2016, שהתקיימה בתאריכים 12 עד 17 בספטמבר 2016.
ברצוננו להודות לכם מקרב לב על שבחרתם לבקר בדוכן של THK.

IMTS2016 Mobile Guidebook

IMTS2016

במהלך התערוכה, חילקנו למבקרים את מדריך IMTS2016 Mobile Guidebook המסורתי.
המדריך כולל סקירה של המוצרים החדשים. אנא עיינו בהם.

תוכלו להוריד את המדריך לאחר רישום באתר התמיכה הטכנית שלנו.