Skip to Contents


Kezdőlap > Titoktartás

Adatvédelmi politikánk

1. A THK adatvédelmi politikája

2005. április 1.
THK Co., Ltd.
Akihiro Teramachi, elnök és cégvezető

Cégünk tevékenysége szempontjából rendkívül fontos a törvényi és társadalmi felelősségünk teljesítése a személyi adatok védelmében. Különösen kötelezettséget vállalunk a titoktartásra, és megakadályozzuk a kapott személyes és magánjellegű információk kiadását és közlését a részvényesekről, a tanács tagjairól, a cég alkalmazottairól, gyakornokairól, szerződéses alkalmazottairól, időszakos dolgozóiról, külső alvállalkozók alkalmazottairól, ügyfelekről, illetve beszállítókról bármely külső fél számára, bármilyen célzott felhasználási okból vagy indoklás nélkül történik az adatkérés. Amiatt, hogy a cégünk fenntartsa működését, és egyúttal a társadalom bizalmát, nem tekinthetünk el felelősségünktől a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

Cégünk igen fontosnak tartja az általunk kezelt személyes adatok megfelelő biztonságát. Annak érdekében, hogy cégünk teljesíteni tudja a vele szembeni elvárásokat a társadalmi és jogi kötelezettségek vonatkozásában, a személyes adatokat megfelelően kell tárolnunk és védelmeznünk, és az üzleti és üzemi működésünk során használt adatok kezelését megfelelően kell végeznünk. Ennek megvalósítására alkottuk meg az alábbi a személyi adatok adatvédelmi nyilatkozatát, mint cégünk vezetésének alapelvét, és a személyes információk adatbiztonságán folyamatosan és komolyan dolgozunk.

1. A személyes adatok védelmére vonatkozó törvény (rendelet sz. 57, 2003); valamint a Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (METI), az Egészségügyi, Munkaügyi és Közjóléti Minisztérium által kiadott irányelvek; és a Tokió Városigazgatás személyes adatvédelmi rendeletének való törvényi megfelelés mellett a THK megalkotta saját „Személyes adatokra vonatkozó rendelkezéseit” az alkalmazottakra és más felek személyes adataira vonatkozó titoktartás fontosságának elismeréseként. A THK szigorúan tartja magát ezekhez a rendelkezésekhez, és rendszeresen végez felülvizsgálatot és korrekciót.

2. A THK személyes adatvédelmi rendszert állít fel, amely figyelembe veszi az egyes részlegeinek üzletvitelét jellegre és mértékre vonatkozóan, és rendelkezik a személyes adatok begyűjtésének, használatának, közlésének (ideértve a kiszervezést), közzétételének, korrekciójának, a felhasználás megszűnésének és a törlésnek a megfelelő és a lefektetett szabályokat betartó módjáról.

3. A személyes adatok pontosságának és megbízhatóságának biztosítására a THK biztonsági intézkedéseket tesz, amely magában foglalja az információ biztonságáról való gondoskodást, és törekszik a személyi adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, adatvesztés, adatsérülés, adatmeghamisítás és kiszivárogtatás megakadályozására.


2. Weboldalunk Adatvédelmi nyilatkozata

Legutóbbi frissítés: 2012. december 18.

BEVEZETÉS/ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FELTÉTELEINEK MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA

Ha weboldalunkat használni kívánja, ez feltételezi az általunk kiegészített vagy revideált Adatvédelmi nyilatkozat alábbi feltételeinek elfogadását. Az Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételek ismeretének érdekében azt rendszeresen tanulmányozza át. Az Adatvédelmi nyilatkozat meghatározza azokat az adatokat, amelyekhez weboldalunkon (http://www.thk.com) keresztül jutunk hozzá, valamint ezek felhasználási módját. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az Adatvédelmi nyilatkozattal, illetve azzal kapcsolatban, hogyan történik személyes adatainak kezelése, vagy az adatokat hogyan befolyásolja a weboldal használata, vegye fel a kapcsolatot velünk itt: ( web@thk.co.jp ).

AZ ÁLTALUNK KÉRT INFORMÁCIÓ

Önnek semmilyen személyes adatot nem szükséges megadnia a weboldal használatához. Ellenben bizonyos, a weboldalon keresztül igénybe venni kívánt szolgáltatáshoz kérhetjük, hogy megadjon személyes adatokat, például a nevét, címét, e-mail címét vagy más elérhetőségi adatokat. Ezeket az adatokat a megkeresésére való válaszadáshoz használjuk, illetve tájékoztatók Önhöz való eljuttatásához. Amennyiben Ön bármikor úgy dönt, hogy nem kíván további tájékoztatót kapni tőlünk, olvassa el a lentebb található Kijelentkezés című bekezdést. Továbbá, ahogy az általában a weboldalakra jellemző, a weboldal esetleges meglátogatása esetén a webszerverünk automatikusan naplózhat bizonyos információkat, például az Ön internetszolgáltatójának nevét, az Ön által használt számítógép IP-címét, a böngészőjének típusát és a használt operációs rendszert, a dátumot és időpontot, amikor weboldalunkat felkereste, a weboldal címét, ha van ilyen, ahonnan közvetlenül eljutott a mi weboldalunkra, a weboldal címét, ha van ilyen, ahová távozott a mi weboldalunk felkeresése után, és egyéb hasonló, az internetes forgalomra vonatkozó információkat. Szintén tárolhatunk az Ön és mások web-forgalmi sajátságaira vonatkozó adatokat. Az előbb említett információkat felhasználhatjuk a weboldalunk és az ott biztosított szolgáltatások fejlesztésére. Ezeket az adatokat semmilyen módon nem használjuk fel személyes profil létrehozására vagy fenntartására, vagy Önről személyes adatok begyűjtésére. Általánosságban, az Önről a weboldalunk használatával begyűjtött információkat nem adjuk ki harmadik fél számára. Azonban fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az információkat a szükséges szinten továbbítsuk alkalmazottainknak, alvállalkozóinknak, ügynökeinknek és tervezőinknek, hogy lehetővé tegyük számukra bizonyos, cégünk érdekében elvégzett webes vonatkozású szolgáltatások megvalósítását (pl. web hosting vagy karbantartói szolgáltatás). Szintén fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az információkat továbbítsuk harmadik félnek, ha ennek szükségességét ítéljük, az alábbi okok miatt: (1) törvényi előírás; (2) megfelelés jogi eljárásoknak vagy kormányzati kéréseknek; (3) weboldalunk műszaki egysége vagy hálózatunk törvényellenes megtámadásának megelőzése, lenyomozása, észlelése vagy perlése; és/vagy (4) a THK, a weboldalat használók vagy a közösség jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme.

SÜTIK HASZNÁLATA

Ez a weboldal tartalmazhat olyan oldalakat, melyek használják a [sütik] technológiáját. A [sütik] használatával lehetőség van a felhasználó számítógépének azonosítására, de a felhasználó személyes adatai nem azonosíthatók és nem gyűjthetők be. A legtöbb böngésző lehetővé teszi a [sütik] kikapcsolását a preferenciák megváltoztatásával, azonban ilyenkor előfordulhat, hogy a weboldal által kínált szolgáltatásokat vagy azok egy részét nem tudja majd igénybe venni.

Ez a weboldal a Google, Inc. („Google”) által biztosított Google Analytics nevű web-elemző szolgáltatást használja. A Google Analytics alkalmaz sütiket, azaz az Ön számítógépére elhelyezett szövegfájlokat, amelyek segítenek kiértékelni, hogyan használja az oldalt a felhasználó. A sütik által létrehozott, az Ön oldalhasználatára vonatkozó információt (ideértve az Ön IP-címének rövidítését az utolsó nyolc karakternél, az „_anonymizeIp()” módszerrel történő tárolását megelőzően) a Google átjuttatja az Egyesült Államokban levő szervereire, és ott tárolja azokat. A Google ezeket az adatokat az Ön weboldal-használói kiértékelése céljára használja fel, jelentéseket állít össze a weboldali tevékenységekről a weboldal kezelői számára, és egyéb szolgáltatásokat biztosít a weboldali tevékenységekre és az internethasználatra vonatkozóan. A Google ezeket az információkat kiadhatja harmadik fél számára is, amennyiben azt törvény írja elő, vagy ahol harmadik fél dolgozza fel ezeket az információkat a Google számára. A Google nem kapcsolja össze az Ön IP-címét semmilyen más, a Google által tárolt adattal. Ön elutasíthatja a sütik használatát a böngésző megfelelő beállításával, viszont előfordulhat, hogy ilyen esetben a weboldal teljes funkcionalitását nem fogja tudni kihasználni. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google az Önre vonatkozó adatokat a fentebb ismertetett módon és célzattal feldolgozza.

Lehetősége van a kijelentkezésre a Google Analytics általi követés alól, jövőbeli hatállyal, ha letölti és telepíti a Google Analytics Opt-out Browser Addon szoftvert az aktuális böngészőjében: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

KIJELENTKEZÉS

Amennyiben Ön nem kíván a továbbiakban anyagokat kapni tőlünk, vagy a személyes adatait töröltetni kívánja a THK nyilvántartásából, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk itt: web@thk.co.jp. Illetve, amikor e-mailen vagy más csatornán keresztül anyagot kap tőlünk, használhatja ezen anyagok „kijelentkezés” opcióját annak közlésére, hogy nem kíván többé ilyen tájékoztatásokat kapni tőlünk.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FELÜLVIZSGÁLATA

Az internet és az általa kínált előnyök gyorsan fejlődnek, ugyanígy az internet használatának módozatai is, de a használattal kapcsolatos jogrendszer is. A THK ezért fenntartja magának a jogot, hogy ezen Adatvédelmi nyilatkozatot naprakészen tartsa és bármikor felülvizsgálja. A lap tetején található „Legutóbbi frissítés” címszónál tudja ellenőrizni, hogy történt-e az Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos felülvizsgálat, illetve írhat nekünk e-mailt: web@thk.co.jp .

HIVATKOZÁSOK MÁS OLDALAKRA

Ez a weboldal tartalmazhat más oldalakra mutató hivatkozásokat. Ne feledje, hogy nem vállaljuk, nem is vállalhatjuk a felelősséget az ilyen weboldalak adatkezeléséért, és ez az Adatvédelmi nyilatkozat kizárólag az ezen weboldalon keresztül történő adatgyűjtésre vonatkozik. Ezért javasoljuk, hogy gondosan olvassa el az összes meglátogatott weboldal adatvédelmi nyilatkozatát is.