Skip to Contents


Kezdőlap > A weboldal használata

A weboldal használata

A feltételekre vonatkozó kérdéseit ezen a címen teheti fel.

  1. Ezen a weboldalon található minden dokumentum, fotó és illusztráció („a tartalom”) szerzői joga a THK CO., LTD cégé, valamint a cégcsoportjába tartozó cégeké, kivéve ahol ez ettől eltérőnek van feltüntetve. A felhasználóknak szigorúan tilos értékesíteni, átruházni vagy bérbe adni a tartalmat, bármilyen okból kifolyólag. Továbbá, a tartalom semmilyen formában nem módosítható, nem változtatható meg és nem revideálható.
  2. A THK nem ad semmiféle garanciát arra, hogy az ezen a weboldalon közzétett CAD-fájlokban található rajzok illenek az adott termékekhez. A THK fenntartja a jogot, hogy a felhasználók előzetes értesítése nélkül megváltoztatja a tartalmat.
  3. Az ezen a weboldalon található minden információ és tartalom, ideértve a CAD-fájlokat és minden más adatot, a THK bárminemű garancianyújtása nélkül került közzétételre. A THK nem tehető felelőssé semmilyen kárért vagy veszteségért, amely a fentebb említett információ vagy tartalom felhasználásának hatásaként vagy eredményeként keletkezett, akár közvetve, akár közvetlenül. Ne feledje, hogy ezen weboldal tartalma előzetes értesítés nélkül megváltoztatható és/vagy eltávolítható.
  4. Nem vállalunk felelősséget egyetlen más weboldalért sem, amelyre a felhasználó esetleg ezen az oldalon át jutott el. Ha a felhasználó egy másik weboldalra jutott át, a felhasználónak meg kell értenie, hogy az teljesen független a THK-tól, és hogy semmilyen kontrollal nem rendelkezünk a weboldal tartalma felett.
  5. Nincs jelentősége, hogy milyen lehetőséget választ a felhasználó a saját alkalmazására, a felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy megtegye a megelőző intézkedéseket a destruktív programok - pl. számítógépes vírusok, férgek, trójaiak - okozta fertőzésekkel szemben.